Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje,
że od dnia 27 kwietna 2019 r.  zostaje zawieszony strajk w Ośrodku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajęcia edukacyjno-wychowawcze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
odbywać się będą od 6 maja 2019 r.

 

 

 

Dyrektor SOSW w Bartoszycach informuje,
że w dniu 26.04.2019 r. (piątek)
zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze (internat) zostały odwołane
z powodu podjęcia strajku przez nauczycieli, wychowawców i pracowników ośrodka (brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków w ośrodku).
Dalsze informacje dotyczące odwołania zajęć w kolejnych dniach będą zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka na bieżąco. 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!!

 

W związku z przedłużającym się strajkiem chcielibyśmy poinformować Państwa, że strajk nie ma charakteru politycznego.

Nie jest również skierowany przeciwko Państwu, ani dzieciom. Walczymy o poprawę warunków pracy, o lepszą szkołę dla wszystkich uczniów.

Nie zgadzamy się na:

– łączenie oddziałów klasowych,

– zamykanie dzieci w domach w związku z nauczaniem indywidualnym,

– niedostosowanie podstawy programowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– niedofinansowanie oświaty przez MEN, skutkujące likwidacją stanowisk pracy pracowników niepedagogicznych (pomocy).

Prosimy o zrozumienie i wsparcie. Dobro dzieci MUSI być ważniejsze od kwestii finansowych.

Wiemy, że dzieci tęsknią za szkołą. My również chcielibyśmy powrotu do rzeczywistości i do codziennej pracy.

Nie wierzcie we wszystkie wiadomości, które słyszycie w mediach.

Rozmawiajcie z nauczycielami, wychowawcami.

 

Nauczyciele i administracja

SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach

 

Dyrektor SOSW w Bartoszycach informuje,
że w dniu 25.04.2019 r. (czwartek)
zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze (internat) zostały odwołane
z powodu podjęcia strajku przez nauczycieli, wychowawców i pracowników ośrodka (brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków w ośrodku).
Dalsze informacje dotyczące odwołania zajęć w kolejnych dniach będą zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka na bieżąco. 

 

Dyrektor SOSW w Bartoszycach informuje,
że w dniu 24.04.2019 r. (środa)
zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze (internat) zostały odwołane
z powodu podjęcia strajku przez nauczycieli, wychowawców i pracowników ośrodka (brak możliwości zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków w ośrodku).
Dalsze informacje dotyczące odwołania zajęć w kolejnych dniach będą zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka na bieżąco.