Kadra SCWEW

KADRA  SCWEW BARTOSZYCE


Lider SCWEW- Pani Monika Dąbkowska

Ekspert ds. edukacji włączającej
Pani Zuzanna Kurach

Ekspert ds. informacji i ewaluacji
Pani Katarzyna Buhaj

Ekspert ds. technologii wspomagających–
Pani Justyna Monkiewicz

Specjaliści i nauczyciele
Pani Alicja Lemiesz, Pani Sylwia Kondraciuk, Pani Marta Matelska


Kontakt z kadrą SCWEW

Kontakt z kadrą SCWEW Bartoszyce
Lider, Pani Monika Dąbkowska
monikadabkowska@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach zuzannakurach@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj katarzynabuhaj@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
alicjalemiesz@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani  Marta Matelska
martamatelska@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
sylwiakondraciuk@soswzdalnie.pl

Dostępność specjalistów Zespołu SCWEW dla Placówek objętych wsparciem:
Lider, Pani Monika Dąbkowska
wtorek- godz. 10.00-12.00
Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach
wtorek- godz. 8.00-9.00, 12.30-14.30
środa-godz. 9.00-11.00
Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
wtorek- 13.15- 15.15
czwartek- 14.00-17.00
Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj
środa- 12.00- 15.00
piątek- 13.00- 15.00
Specjalista, Pani Marta Matelska
poniedziałek- 13.00-15.00
środa- 13.00-15.00
piątek- 11.00-12.00
Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
wtorek- godz. 8.00- 13.00
Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
czwartek- godz. 12.00- 14.00


KONTAKT Z KADRĄ SCWEW BARTOSZYCE
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Lider, Pani Monika Dąbkowska
monikadabkowska@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach zuzannakurach@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj katarzynabuhaj@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
alicjalemiesz@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani  Marta Matelska
martamatelska@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
sylwiakondraciuk@soswzdalnie.pl

Dostępność specjalistów Zespołu SCWEW dla Placówek objętych wsparciem:

Lider, Pani Monika Dąbkowska
wtorek – 8.00- 13.00
Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach
czwartek – 11.15- 13.15
Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
poniedziałek – 16.30- 18.30
Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj
poniedziałek – 13.00- 15.00
czwartek – 13.00- 15.00
piątek – 13.00- 14.00
Specjalista, Pani Marta Matelska
poniedziałek – 8.30- 10.30
Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
poniedziałek – 14.00- 16.00
Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
poniedziałek – 16.00- 18.00
środa – 13.00- 15.00
czwartek – 15.30- 16.30