kl II pr pom w obiek. hotel praktyka

31.03.2020

Bardzo proszę o utrwalanie procedury sprzątania jednostki mieszkalnej po wyjeździe gościa