kl III bsz wdż

19.06.2020

Temat: Zmierzch dnia czyli zakończenie życia.

Dziś mowa będzie o:

  • starzejącym się społeczeństwie,
  • człowieku sędziwym w rodzinie,
  • pożegnaniu i śmierci,
  • problemie eutanazji.

Starzejące się społeczeństwo.

https://www.youtube.com/watch?v=jGyzm2Cmhk4

Potrzeby ludzi starszych

https://www.youtube.com/watch?v=hUEHSnkg4uQ

Pożegnanie i śmierć

https://portal.abczdrowie.pl/trudne-slowo-na-s-psychoterapeutka-wyjasnia-dlaczego-dla-umierajacych-tak-wazne-jest-rozmawianie-o-smierci-i-sprawach-ostatecznych

Problem eutanazji

https://www.youtube.com/watch?v=OMsqU88tzAA

29.05.2020

15.05.2020

Temat: O pornografii, czyli komercjalizacji ludzkiej seksualności.
Lekcja uświadamia:
że pornografia ukazuje niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie o więziach między mężczyzna a kobietą,
problem instrumentalnego traktowania drugiego człowieka, szczególnie kobiety,
żę od pornografii można się uzależnić,
że pornografia jest poważnym zagrożeniem dla miłości małżeńskiej i rodziny.

Pornografia – fakty i mity.

Jak pornografia wpływa na związek?

Jak pornografia wpływa na mózg?

Jak wyjść z uzależnienia od pornografii?

30.04.2020

Temat: Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne.

Zagadnienia tematu pozwolą dowiedzieć się o możliwościach pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych, pozwolą zapoznać się z obszarem problemów, z którymi można zwrócić się po poradę, upewnią, że poradnictwo jest powszechnie dostępne, bezpłatne, poufne i bezstronne.
Załączam filmik, który wyjaśnia czego dotyczy poradnictwo rodzinne.

Jest to, co prawda, filmik związany z innym regionem kraju, ale to nie znaczy, że w naszym mieście nie znajdziecie takich instytucji.

Lokalne podmioty działające w obszarze wspierania rodzin

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów w obszarze dziecka i rodziny są miejskie oraz powiatowe podmioty działające na terenie miasta, w tym:
a)zasoby ludzkie,tj. specjaliści z różnych dziedzin,
b)zasoby instytucjonalne, tj.:miejskie i powiatowe (zlokalizowane na terenie Bartoszyc) instytucje i organizacje zajmujące się pracą na rzecz rodzin oraz instytucje i organizacje pełniące funkcję wspierającą, w szczególności:
1.Urząd Miasta Bartoszyce,
2.Miejskie i powiatowe jednostki z zakresu sportu i kultury -Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna, Bartoszycki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury,
3.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach,
4.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach,
5.Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
6.Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach,
7.Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach,
8.Sąd Rejonowy w Bartoszycach,
9.Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
10.Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach,
11.Świetlice środowiskowe,
12.Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach,
13.Miejskie i powiatowe placówki oświatowe,
14.Organizacje pozarządowe,
15.Pielęgniarki środowiskowe,
16.Grupy samopomocowe.
Wymienione powyżej podmioty, w ramach swojej bieżącej działalności, realizują szeroki zakres zadań bezpośrednio skierowanych do bartoszyckich rodzin i mających wpływ na poprawę ich funkcjonowania.