kl. III jp

Elżbieta   Sznytka  zawiadamia, że wszystkie zajęcia w klasach Branżowej Szkoły Zawodowej  będą przeprowadzane poprzez portal społecznościowy Messenger.

Maciej Żelichowski-  materiał do nauki na stronie ośrodka

30.03.2020

Maciej Żelichowski