kl III pr pom w obiek. hotel praktyka

27.05.2020

20.05.2020

05.05.2020

  • zadanie – sprawdź sam siebie i napisz nie korzystając z pomocy podręcznika procedurę przygotowania jednostki mieszkalnej do sprzedaży.
    Prace swoją można przesłać robiąc zdjęcie na grupę SOSW Hotelarze lub na mój e-mail mika.ka@wp.pl. Przy ocenianiu będę brała pod uwagę treść i kolejność wykonywanych czynności.Pozdrawiam 😊

28.04.2020

Przesyłam przykładowy egzamin praktyczny proszę przeczytać i przeanalizować i wykonać zadanie sprawdzające. Pamiętajcie,że przygotowujemy się do egzaminu 26.06.2020 🙂

31.03-24.04.2020

Bardzo proszę o utrwalanie procedury sprzątania jednostki mieszkalnej po wyjeździe gościa