kl III rys zaw

18.06 i 22.06 i 25.06.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Nowoczesne rozwiązania ułatwiające pracę projektantom

02.06 i 04.06 i 08.06 i 09.06 i 15.06.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie umiejętności czytania rysunków i projektów budowlanych

21.05 i 25.05 i 26.05 28.05 i 01.06.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie umiejętności wykonywania rysunków inwentaryzacyjnych

11.05 i 12.05 i 14.05 i 18.05 i 19.05.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie umiejętności prowadzenia inwentaryzacji budynku

28.04 i 30.04 i 04.05 i 05.05 i 07.05.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie umiejętności wykonywania przedmiaru robót budowlanych

21.04 i 23.04 i 27.04.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie umiejętności rysowania rzutu poziomego budynku cd.

16.04 i 20.04.20 Rysunek budowlany kl IIIBSZ – Utrwalenie umiejętności rysowania rzutu poziomego budynku

07.04.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie wiadomości wymiarowania i czytania wymiarów z rysunku budowlanego

02.04.20 i 06.04.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Utrwalenie wiadomości o wymiarowaniu i czytaniu wymiarów z rysunków budowlanych

31.03.20 Rysunek budowlany kl III BSZ – Powtórzenie wiadomości i umiejętności rysowania brył w rzutach aksonometrycznych cz 3

30.03.20 Rysunek budowlany klasa III BSZ – Powtórzenie wiadomości i umiejętności rysowania brył w rzutach aksonometrycznych cz 2

26.03.2020 Rysunek budowlany klasa III BSZ – Powtórzenie wiadomości i umiejętności rysowania brył w rzutach aksonometrycznych