kl V D mat

22.06.20 Matematyka kl. VD Odczytywanie danych z diagramów procentowych.

15.06 i 19.06.20 Matematyka kl. VD Zamiana ułamków na procenty.

10.06.20 Matematyka kl. VD –  Zamiana procentów na ułamki.

05.06 i 08.06 Matematyka kl.VD – Procenty a ułamki.

03.06 i 04.06.20 Matematyka kl l VD – Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

.29.05 i 1.06.20 Matematyka kl VD – Szacowanie wyników na liczbach dziesiętnych

27.05 i 28.05.20 Matematyka kl VD – Dzielenie ułamków dziesiętnych

22.05 i 25.05.20 Matematyka kl VD – Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

20.05 i 21.05.20 Matematyka kl VD – Mnożenie ułamków dziesiętnych

18.05.20 Matematyka kl VD – Dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

15.05.20 Matematyka kl VD – Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000

13.05 i 14.05.20 Matematyka kl VD – Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

11.05.20 Matematyka kl VD – Różne sposoby zapisywania długości, masy i jednostek płatniczych

08.05.20 Matematyka kl VD – Porównywanie ułamków dziesiętnych

07.05.20 Matematyka kl VD – Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne

06.04.20 Matematyka kl VD – Obwód prostokąta

04.05.20 Matematyka kl VD – Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe

30.04.20 Matematyka kl VD – Zapisywanie ułamków dziesiętnych

29.04.20 Matematyka kl VD – Sprawdzian

27.04.20 Matematyka kl VD – Figury przystające

24.04.20 Matematyka kl VD – Czworokąty – podsumowanie.

23.04.20 Matematyka kl V D – Miary kątów w trapezach

22.04.20 Matematyka kl VD – Trapezy

20.04.20 Matematyka kl VD – Miary kątów równoległoboku i rombu cd.

17.04.20 Matematyka kl V D – Miary kątów w równoległoboku i w rombie.

16.04.20 Matematyka kl V D – Rysowanie rombów i równoległoboków

15.04.20 Matematyka kl VD – Równoległoboki i romby

06.04.20 Matematyka kl VD – Obwód prostokąta

02.04.20 i 03.04.20 Matematyka kl VD – Rodzaje wielokątów

26 – 1IV 2020