kl VI pol

 

25.06.2020

Temat: Jak rozróżnić głoski?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/rodzaje%20g%C5%82osek

24.06.2020

Temat: Jak wymawiamy, jak słyszymy, jak piszemy?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/g%C5%82oski%20i%20sylaby

23.06.2020

Temat: Akcent i intonacja.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/akcent%20i%20intonacja

22.06.2020

Temat: Jak kulturalnie się porozumiewać?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/komunikacja

19.06.2020

Temat:Do twarzy nam z tolerancją.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/tolerancja

 

15.06.2020

Temat: Jak napisać list oficjalny?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/list%20oficjalny

10.06.2020

Temat:Błękit nieba czy szarość betonu? Julia Hartwig „Komunikat”.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/komunikat

9.06.2020

Temat: Zwyczajne cuda.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Zwyczajne%20cuda

8.06.2020

Temat: Zagraniczni goście w naszym języku – pisownia wyrazów obcych.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/wyrazy%20obce

5.06.2020

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Opowiadanie%20tw%C3%B3rcze%20

4.06.2020

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie mitu lub przypowieści?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Opowiadanie%20tw%C3%B3rcze%20

03.06.2020

Temat: Mitologiczni bohaterowie.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Mitologiczni%20bohaterowie

2.06.2020

Temat: W poszukiwaniu własnej Itaki.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Odys

 

1.06.2020

Temat: O wielkiej sile miłości – Mit o Orfeuszu i Eurydyce.
Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Orfeusz%20i%20Eurydyka

29.05.2020

Temat: Prometeusz – zbawca ludzkości.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Prometeusz

 

 

28.05.2020

Temat: Wartość przygotowań.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Przypowie%C5%9B%C4%87%20o%20roztropno%C5%9Bci

27.05.2020

Temat: Jak okazywać dobroć? Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie.

Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/A%20by%C5%82o%20to%20dobre

 

26.05.2020

Temat: Ukryte znaczenie przypowieści o siewcy.

Przeczytaj przypowieść ze strony 251 w podręczniku.
Zapoznaj się z definicją przypowieści ( podręcznik).
Spróbujmy odczytać ten tekst na dwóch płaszczyznach
a. dosłownej :
Siewca zaczął siać ziarno. Część padła na drogę, część na grunt skalisty, część między ciernie, część na ziemię żyzną. Pierwszą część rozdziobały ptaki, druga wydała szybko plon, ale spaliła się na słońcu, bo nie miała korzeni, trzecia nie wydała owoców. Jedynie czwarta część wydała wielokrotny plon.
b. metaforycznej( zastanówmy się kim jest/ czym jest?: siewca, grunt, ziarno) możliwe odpowiedzi: siewca to kaznodzieja, ziarno to prawda wiary, grunt to ludzie, siewca to nauczyciel, ziarno to wiedza, grunt to ludzie, grunt może być dobry lub zły.
Siewcą w tej przypowieści jest Bóg, który sieje ziarno, czyli słowa wśród ludu. Kolejne rodzaje gruntu to ludzie o różnych charakterach i usposobieniach:
– droga – ludzie, którzy słyszą słowo, ale zaraz porywa je szatan,
– grunt skalisty – ludzie, którzy początkowo radują się dobrą nowiną, ale szybko zapominają o niej, gdy tylko przestaje im być wygodna,
– grunt z cierniami – ludzie, którzy słuchają słowa, ale zajęci są prywatnymi, materialnymi sprawami.
– Ziemia żyzna – ci, którzy nie tylko słyszą słowo, ale również je przyjmują, i dzięki temu wydają owoc. To są prawdziwi chrześcijanie.
Zapisz notatkę do zeszytu.
Przesłanie przypowieści o siewcy Przypowieść o siewcy porusza problem wiary w Boga. Wskazuje w sposób alegoryczny, iż od człowieka zależy, jak spożytkuje nauki Boże i wiarę. Może ona wzrosnąć w człowieku, jeżeli będzie się on nią kierował na co dzień i wówczas „wyda ona plony”. Natomiast jeśli Słowo Boże będzie przysłonięte wieloma przyziemnymi sprawami, wówczas „obumrze” i zaginie.

 

 

25.05.2020

Temat: Oddziaływanie Biblii na świadomość i kulturę.

Zapisz temat do zeszytu.
Zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na stronach 248-249.
Stwórz na podstawie tych informacji notatkę w zeszycie:
MOTYWY BIBLIJNE: (Proszę je tylko wymienić!!!)


Zapisz w zeszycie co oznaczają wyrażenia: (można skorzystać z: https://biblia.wiara.pl/doc/423048.Frazeologizmy-biblijne ) .
 Syn marnotrawny –
 Sądny dzień –
 Manna z nieba –
 „wieża Babel” –

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

22.05.2020

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka?
Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Przeczytaj wiersz Joanny Kulmowej, pt. „Człowiek żeby patrzał” (s.241 podręcznik).
Zapisz w zeszycie:
 Elementy świata stworzone przez Boga, o których jest mowa w wierszu: Jaki jest Bóg przedstawiony w wierszu Joanny Kulmowej?
Bóg

 Zwracając uwagę na tytuł utworu, napisz, jaki był, według podmiotu lirycznego, powód stworzenia człowieka? Według podmiotu lirycznego Bóg stworzył człowieka, ponieważ………………
 Napisz jakie inne cuda – niewymienione w tekście – możesz oglądać na co dzień.

Swoją pracę wyślij Messengerem do Ka Sia.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

21.05.2020

Temat: Biblijny początek świata.

Zaczynamy nowy dział „A było to dobre”. Zapewne pamiętacie z klasy V mity o stworzeniu świata. Dzisiaj przypomnimy sobie, jak Bóg stworzył świat.
Przeczytajcie fragment „Księgi Rodzaju” ze stron 238-240 lub obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=9-izVd3EzDw

Już wiecie, jak Bóg tworzył świat.
Z podanych wyrazów wypiszcie litery, które są niepotrzebne – utworzą one hasło – zapiszcie je w zeszycie.
Początsek, beztmiar, matweria, pustoka, ciermno, jaszność, weody, wnieczór, ranio, gewiazdy, śniebo, sklepwienie, liądy, moarze, zietmia, czałowiek.
Napiszcie krótko, czym jest Biblia (str. 238).
Uzupełnijcie w zeszytach schemat z zadania 1 ze strony 240.
Prześlijcie Messengerem zdjęcia wykonanych zadań.
Zapamiętajcie:
Powtórzenie to przynajmniej dwukrotne pojawienie się słowa lub słów w tekście pisanym lub mówionym. Służy ono podkreśleniu znaczenia danych słów, zwraca uwagę na wyrażane w tekście uczucia, w wierszu może nadać rytm.

W „Stworzeniu świata” powtarzane słowa to: „i tak upłynął wieczór i poranek – dzień ….. „ oraz „A potem Bóg rzekł: „Niechaj … ” Powtarzanie tych słów powoduje, że stwarzanie świata przez Boga nabiera rytmiczności, jest dziełem, które powstaje stopniowo, pracą, która się powtarza, świat powstaje w pewnym porządku.

20.05.2020

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?
Temat na dwie jednostki lekcyjne.

Obejrzyj poniższe filmiki, one wyjaśnią Ci, w jaki sposób określamy związki wyrazowe w zdaniu.


Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Przeczytaj informacje dotyczące związku przynależności (Nowa wiadomość – str. 230) i wyrazów poza związkiem w zdaniu- zapamiętaj zasadę interpunkcyjną! (Nowa wiadomość – str.231).
Sporządź w zeszycie czytelną dla siebie notatkę. Możesz skorzystać z tej poniżej. Jeśli masz drukarkę – możesz wydrukować i wkleić.

4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1, 2, 3.
Prześlij zdjęcie wykonanej przez Ciebie pracy Messengerem do Ka Sia.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

19.05.2020

Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu?
Temat na dwie jednostki lekcyjne.

Obejrzyj poniższe filmiki, one wyjaśnią Ci, w jaki sposób określamy związki wyrazowe w zdaniu.


Zapisz w zeszycie temat lekcji.
Przeczytaj informacje dotyczące związku przynależności (Nowa wiadomość – str. 230) i wyrazów poza związkiem w zdaniu- zapamiętaj zasadę interpunkcyjną! (Nowa wiadomość – str.231).
Sporządź w zeszycie czytelną dla siebie notatkę. Możesz skorzystać z tej poniżej. Jeśli masz drukarkę – możesz wydrukować i wkleić.

4. W zeszycie ćwiczeń wykonaj ćw. 1, 2, 3.
Prześlij zdjęcie wykonanej przez Ciebie pracy Messengerem do Ka Sia.

Dziękuję za Twoją pracę.

18.05.2020

Temat: Najsłynniejsza celebrytka świata – odkrywamy tajemnice obrazu „Mona Lisa” Leonarda da Vinci.

Odszukaj w internecie obraz Leonarda da Vinci: „Mona Lisa”.
Przeczytaj tekst Ewy Jałachowskiej „Historia sztuki dla dzieci i rodziców. Rozmowy z Kajtkiem.” Str. 225-226 (podręcznik).
Odpowiedz w zeszycie na pytania z zadania 1 i 2 str.226.
Wyjaśnij w zeszycie znaczenie słowa celebryta, celebrytka.

 

15.05.2020

Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Przeczytaj informacje o Cornelii Funke oraz „Kilka słów o książce” na stronie 222 w podręczniku.
3. Przeczytaj tekst „Atramentowe serce”(str. 222-224).
W trakcie czytania:
Zapisz imiona bohaterów występujących w tekście.
Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia?
Spróbuj określić czas, w którym dzieją się wydarzenia.
Wskaż najważniejsze, Twoim zdaniem, wydarzenie opisane w odczytanym fragmencie tekstu.
Wypisz w formie tabeli elementy realistyczne i fantastyczne

 

Elementy realistyczne                             Elementy fantastyczne

Dlaczego Mo został nazwany „przeklętym czarownikiem”?
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
Dziękuję za Twoją pracę.

14.05.2020

Temat: Gdy książka pochłonie nas bez reszty…

Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.
2. Przeczytaj informacje o Cornelii Funke oraz „Kilka słów o książce” na stronie 222 w podręczniku.
3. Przeczytaj tekst „Atramentowe serce”(str. 222-224).
W trakcie czytania:
Zapisz imiona bohaterów występujących w tekście.
Gdzie rozgrywają się opisane wydarzenia?
Spróbuj określić czas, w którym dzieją się wydarzenia.
Wskaż najważniejsze, Twoim zdaniem, wydarzenie opisane w odczytanym fragmencie tekstu.
Wypisz w formie tabeli elementy realistyczne i fantastyczne

 

Elementy realistyczne                                                   Elementy fantastyczne

 

Dlaczego Mo został nazwany „przeklętym czarownikiem”?
Zapisz odpowiedzi w zeszycie.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

13.05.2020

Temat: Gdzie mieści się wyobraźnia? Z. Herbert „Pudełko zwane wyobraźnią”.
Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.
Zapoznaj się z prezentacją

Wykonaj w zeszycie zadanie z prezentacji

Dziękuję za Twoją pracę.

12.05.2020

Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

Temat: Koncert Wojskiego.

Podręcznik str. 201
1. Zapoznaj się z prezentacją. W prezentacji znajdują się ćwiczenia – NIE wykonuj ich.

2. uporządkuj punkty planu koncertu Wojskiego.
□ Oklaski słuchaczy.
□ Echo i muzyka.
□ Historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu.
□ Pierwsze dźwięki muzyki.
□ Opis rogu Wojskiego.
□ Odgłosy zwierząt.
□ Zdziwienie strzelców.

3. Co się działo, gdy Wojski zaczynał grać na rogu? Wpiszcie w puste miejsca podane wyrażenia. Pamiętajcie o zachowaniu właściwej kolejności.
odgłosy zwierząt, zdziwienie strzelców, echo i muzyka, oklaski słuchaczy, historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu
Dźwięki rogu                                                                       Wywołane obrazy
1. Pierwsze dźwięki rogu

2. Drugie zadęcie w róg
3. Gra na rogu po raz trzeci

Dziękuję za Twoją pracę.

11.05.2020

Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.
Temat: Koncert Wojskiego.
Podręcznik str. 201

1. Zapoznaj się z prezentacją. W prezentacji znajdują się ćwiczenia – NIE wykonuj ich.

2. uporządkuj punkty planu koncertu Wojskiego.
□ Oklaski słuchaczy.
□ Echo i muzyka.
□ Historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu.
□ Pierwsze dźwięki muzyki.
□ Opis rogu Wojskiego.
□ Odgłosy zwierząt.
□ Zdziwienie strzelców.

3. Co się działo, gdy Wojski zaczynał grać na rogu? Wpiszcie w puste miejsca podane wyrażenia. Pamiętajcie o zachowaniu właściwej kolejności.
odgłosy zwierząt, zdziwienie strzelców, echo i muzyka, oklaski słuchaczy, historia łowów opowiedziana dźwiękami rogu

Dźwięki rogu                                                                        Wywołane obrazy
1. Pierwsze dźwięki rogu
2. Drugie zadęcie w róg
3. Gra na rogu po raz trzeci

Dziękuję za Twoją pracę.

 

8.05.2016

Temat: Ech ,muzyka, muzyka…
Temat na dwie godz. lekcyjne.
1.Proszę, przeczytaj informacje z podręcznika s.198.
W oparciu o te wiadomości ułóż krzyżówkę do hasła –MUZYKA, wykorzystując ,,ludzi muzyki, dzięki którym można wkroczyć do świata dźwięków”.

M
U
Z
Y
K
A

Z liter zaznaczonych na czerwono ułóż hasło.
2.Zastanów się i zapisz odpowiedzi na pytania:
⦁ Co by było, gdyby nie było muzyki? Uzasadnijcie odpowiedź.
⦁ Który zawód związany z muzyką wydaje Wam się najbardziej interesujący? Uzasadnijcie odpowiedź.
⦁ Jakimi cechami powinny wyróżniać się osoby, które wykonują pracę tancerza?
3.Wyobraź sobie, że jesteś DJ w naszej szkole. Twoim zadaniem będzie stworzenie listy – Tego słucha 6 klasa. Napisz 4 tytuły utworów muzycznych oraz wykonawców. Pamiętaj o zasadach pisowni .
Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

7.05.2020

Temat: Ech, muzyka, muzyka…
Temat na dwie godz. lekcyjne.

1.Proszę, przeczytaj informacje z podręcznika s.198.
W oparciu o te wiadomości ułóż krzyżówkę do hasła –MUZYKA, wykorzystując ,,ludzi muzyki, dzięki którym można wkroczyć do świata dźwięków”.

M
U
Z
Y
K
A

Z liter zaznaczonych na czerwono ułóż hasło.
2.Zastanów się i zapisz odpowiedzi na pytania:
Co by było, gdyby nie było muzyki? Uzasadnijcie odpowiedź.
Który zawód związany z muzyką wydaje Wam się najbardziej interesujący? Uzasadnijcie odpowiedź.
Jakimi cechami powinny wyróżniać się osoby, które wykonują pracę tancerza?
3.Wyobraź sobie, że jesteś DJ w naszej szkole. Twoim zadaniem będzie stworzenie listy – Tego słucha 6 klasa. Napisz 4 tytuły utworów muzycznych oraz wykonawców. Pamiętaj o zasadach pisowni .
Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

6.05.2020

Temat: Jaka sytuacja została ukazana w utworze ,,Tam, gdzie mieszka muzyka”?

1.Przypomnij sobie treść utworu literackiego z podręcznika s.193-196.
2.Zapisz notatkę w oparciu o odpowiedzi na pytania:
Jaka sytuacja została ukazana w utworze literackim?
Jak Grześ zachowywał się w trakcie koncertu?
W jaki sposób Maestro wyjaśnił chłopcu, że muzyka i malarstwo są sposobami porozumiewania się twórców z odbiorcami?
Odczytaj na głos podany fragment:[…]na szum ten składają się najrozmaitsze dźwięki – szelest, skrzyp, szmer, pobrzękiwanie, plusk, cichy poświst, warkot i wiele innych.
Które z tych wyrazów naśladują rzeczywiste dźwięki?
Zapisz w zeszycie:
Wyrazy dźwiękonaśladowcze (onomatopeje) – to słowa, które naśladują swoim brzmieniem dźwięki i odgłosy. Budują nastrój utworu.

 

5.05.2020

Temat: Jak zobaczyć dźwięki i zrozumieć język muzyki?
1.Proszę, zapisz definicję pojęcia maestro wg Słownika języka polskiego: maestro
1. tytuł przyznawany zwyczajowo dyrygentom, wirtuozom, kompozytorom;
2. człowiek odznaczający się doskonałością, biegłością w jakiejś dziedzinie
2.Wyszukaj w Internecie utwory muzyczne oraz posłuchaj nagrań.
a) Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego
b) Lot trzmiela Nikołaja Rimskiego-Korsakowa
3.Określ charakter wysłuchanych kompozycji (jakie one są).
4 Przeczytaj fragment tekstu ,,Tam, gdzie mieszka Muzyka” z podręcznika s.193-196.

 

4.05.2020

Temat: Czy na pewno wszyscy widzimy to samo?

1.Proszę, przeczytaj fragment tekstu ,,Siła wyobraźni. Jednorożec „Zegarynek i…Mona Lisa” (z podręcznika s.192).
2.Zapisz w zeszycie definicję pojęcia artysta wg Słownika języka polskiego: artysta
1. człowiek uzdolniony, tworzący dzieła (np. malarz), kreujący jakąś rolę (aktor) lub wykonawca utworu muzycznego (np. piosenkarz);
2. ktoś najlepszy w swoim fachu; arcymistrz;
3. ekspresywnie (pozytywnie lub negatywnie) o człowieku sprytnym i nietuzinkowym, mającym dziwne pomysły (czasem kaprysy).
3.Zastanów się, kiedy można nazwać kogoś artystą znakomitym?

 

30.04.2020

Tema: Piszemy opowiadanie na podstawie baśni lub legendy.
To, co wczoraj.

29.04.2020

Temat: Piszemy opowiadanie na podstawie baśni lub legendy.
Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.
Na podstawie wiadomości z poprzednich lekcji i schematu oraz przydatnego słownictwa postaraj się napisać opowiadanie na podstawie znanej baśni lub legendy.

https://drive.google.com/file/d/1jOBPVTocph4OS2y2KQ-E3poqP1HwegYF/view

Propozycje tematów:
Jeśli nie pamiętasz baśni, dołączam linki , abyś mógł jej wysłuchać i sobie przypomnieć.
Napisz opowiadanie, w którym przedstawisz dalsze losy Kopciuszka („Kopciuszek”)

Napisz opowiadanie, w którym opiszesz swoje spotkanie ze złotą rybką („Baśń o rybaku i złotej rybce”)

Napisz opowiadanie, w którym opiszesz co byłoby,gdyby ojciec nie zamienił Łyny w rzekę? („Legenda o Łynie”)

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

 

28.04.2020

Temat: Jak napisać opowiadanie na podstawie baśni lub legendy?
To, co wczoraj.

 

27.04.2020

Temat: Jak napisać opowiadanie twórcze na podstawie baśni lub legendy?
Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.
Ci, którzy wzięli podręczniki i ćwiczenia ze szkoły – podręcznik str. 216, ćw. str. 134

Zapoznaj się z prezentacją

Przeczytaj przykładowe opowiadanie twórcze na podstawie baśni o Kopciuszku.(opowiadanie znajduje się w załączniku – zdjęcie).

Wykonaj ćwiczenia (w załączniku).

Dziękuję za Twoją pracę.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

23.04.2020

Temat: Pisownia ą, ę, em, en, om, on.

To samo co wczoraj

22.04.2020

Temat: Pisownia ą, ę, om, on, em, en.

Zapoznaj się z zasadami pisowni ą i ę, om, on, em, en.
http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e
Wykonaj ćwiczenia, sprawdź swoje umiejętności.


Wykonaj test, sprawdź swoją wiedzę.
http://www.ortografka.pl/pisownia-a-i-e/konstanty/test

Zdjęcia wykonanych zadań prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

21.04.2020

Temat: Wspomnienia z podróży – to samo co w poniedziałek

 

20.04.2020

Temat: Wspomnienia z podróży. (2×45 minut)

Zapoznaj się z fragmentem „Nowych przygód Mikołajka”.

W jaki sposób narrator opowiada o wizycie państwa Bongrain? Wybierz najtrafniejsze wyrażenia i zapisz dwa zdania na ten temat.

poważny, zabawny, ponury, humorystyczny, smutny, złośliwy, ironiczny, wesoły, żartobliwy, oburzający, obraźliwy, prześmiewczy, dowcipny

Ułóż i zapisz w zeszycie przepis na udane wakacje.

Przypomnij sobie czym jest fakt, a czym opinia (skorzystaj z prezentacji).

Wskaż zdania zawierające fakty i zdanie zawierające opinię.

Ania przyniosła swoje zdjęcia z wakacji. Są naprawdę świetne. Widziałam je już wcześniej. Oglądałam je na laptopie.

 

 

17.04.2020

Temat: Znaki interpunkcyjne w dialogach.

Zapoznaj się z prezentacją.

Wykonaj zadania.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

16.04.2020

Temat: Jak wyrażamy oczekiwania?

Zapoznaj się z różnymi sposobami komunikowania oczekiwań.

Wykonaj w zeszycie zadanie 2 i 5.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

15.04.2020

Temat: Podróż oczami poety.

Zapoznaj się z prezentacją dotyczącą wiersza.

http://www.znpchorzow.pl/publikacje/programy_zajec/099.pdf

Przypomnij sobie co to jest przenośnia i epitet.

Wybierz jedną zwrotkę wiersza. Wykonaj ilustrację do tej strofy.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia (z moim zdjęciem).

 

8.04.2020

Temat: Sprawdź swoją wiedze i umiejętności.

Instrukcja dla ucznia.

 

  1. Przeczytaj uważnie tekst Podanie o Popielu.
  2. Czytaj uważnie wszystkie polecenia.
  3. Poprawne odpowiedzi na pytania zaznaczaj krzyżykiem.
  4. Jeśli się pomylisz, obwiedź krzyżyk kółkiem i ponownie zaznacz prawidłową odpowiedź krzyżykiem.
  5. Na wykonanie zadania wymagającego dłuższej odpowiedzi jest miejsce pod poleceniem.

Pracuj samodzielnie.

 

6 -7.04.2020

Temat: Pisownia wielką i małą literą – zasady i ćwiczenia.(2x45minut)

Temat jest na dwie godziny lekcyjne (na dziś i na jutro).

Przypomnij sobie zasady pisowni wielką literą. Obejrzyj filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=jTN_U-K99ZQ

Następnie wykonaj ćwiczenie 1, 4, 5 ze strony epodręczniki.

Ćwiczenie możesz wykonać w zeszycie lub na stronie epodręczniki.

Zrób zdjęcie swojej pracy. Wykonane zadania prześlij Messengerem do Ka Sia.

https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera/DlRP3Cd3v

Sprawdź swoją wiedzę:

https://wordwall.net/pl/resource/668663/wielka-czy-ma%C5%82a-litera

 

3.04.2020

Temat: Co już wiesz o częściach mowy?

Temat wczorajszy

 

2-3.04.2020

Temat: Co już wiesz o częściach mowy?

Zapoznaj się z prezentacją. Wykonaj ćwiczenia zawarte w linkach. Jedno z ćwiczeń musisz wykonać w zeszycie (dotyczące zaimków). Przepisz zdania do zeszytu i podkreśl zaimki.

Jest to temat na dwie godziny lekcyjne. Proponuję podzielić naukę na dwa dni: czwartek – odmienne części mowy,

piątek – nieodmienne części mowy.

Swoją pracę prześlij na adres SOSWj.polski@op.pl lub zrób zdjęcie i wyślij Messengerem do użytkownika  Ka Sia (z moim zdjęciem). Pozdrawiam.

Materiał do pobrania

31.03.2020

Temat: Różne rodzaje muzeów.

 

30.03.2020

Temat: Użycie dwukropka

Po zapoznaniu się z prezentacją wykonaj zadanie w zeszycie.

Swoją pracę prześlij na adres SOSWj.polski@op.pl lub zrób zdjęcie i wyślij Messengerem do użytkownika  Ka Sia (z moim zdjęciem). Pozdrawiam.

 

26-27.03.2020

Jaką funkcję pełnią wykrzyknik i partykuła?

Zapoznaj się z prezentacją. Zadanie z prezentacji wykonaj w zeszycie – dacie radę J

Wykonaną pracę proszę przesłać do 29.03.2020 na adres SOSWj.polski@op.pl

Pozdrawiam.