kl VII pol

 

25.06.2020

Temat: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/k%C5%82opotliwe%20przedrostki

24.06.2020

Temat: Pisownia przymiotników złożonych.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/pisownia%20przymiotnik%C3%B3w%20z%C5%82o%C5%BConych

23.06.2020

Temat: Jak przeprowadzić wywiad?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/wywiad

22.06.2020

Temat: Jak przeprowadzić wywiad?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/wywiad

19.06.2020

Temat: Wyrazy złożone.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Wyrazy%20z%C5%82o%C5%BCone

15.06.2020

Temat: Skróty i skrótowce.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/skr%C3%B3ty

10.06.2020

Temat: Nie bójcie się innych.
Lekcja na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Chce%20si%C4%99%20%C5%BCy%C4%87

9.06.2020

Temat: Nie bójcie się innych.
Lekcja na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Chce%20si%C4%99%20%C5%BCy%C4%87

8.06.2020

Temat: Nadzieja ma wielką wartość.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/nadzieja

 

5.06.2020

Temat: Co wydarzyło się w Orient Expressie?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Orient%20Express

4.06.2020

Temat: Co wydarzyło się w Orient Expressie?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.
Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Orient%20Express

 

3.06.2020

Temat: Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Krzy%C5%BCacy

2.06.2020

Temat: Świat, który zachwyca – „Podziekowanie” Jan Twardowski.
Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Podzi%C4%99kowanie

 

1.06.2020

Temat: „Dziady” cz. II – Sprawdzian ze znajomości lektury
Sprawdzian znajduje się w linku. Wypełnij TYLKO RAZ i prześlij odpowiedzi. Otrzymam je automatycznie. Czas na test jest TYLKO do 1 czerwca. Sprawdziany, które dostanę później nie będą podlegały ocenie.
https://forms.gle/HrVxVGoEkDLyo7vV9

29.05.2020

Temat: Motyw winy i kary w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza.
Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Motyw%20winy%20i%20kary

 

28.05.2020

Temat: Geneza i gatunek utworu.
Lekcja znajduje się w prezentacji,a prezentacja w linku :)
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Dziady%20Genially

27.05.2020

Temat: Dziady” cz. II A. Mickiewicza -słuchowisko.

Temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne.

Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Dziady%20cz.%20II

 

26.05.2020

Temat: „Dziady” cz. II A. Mickiewicza -słuchowisko.
Temat przeznaczony na dwie jednostki lekcyjne.

1. Wysłuchaj słuchowiska w celu zapoznania się z treścią dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” cz. II

Zapoznaliście się z utworem A. Mickiewicza „Dziady”.
2. W przedmowie do tekstu poeta wyjaśnia, że dziady: „jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków”.
3. Obejrzyj filmy, które pozwolą Ci przypomnieć sobie treść tekstu:

4. Zapisz lub wydrukuj i wklej do zeszytu notatkę:
Dziady to Zwyczaj związany był z kultem zmarłych ( obecnie Dzień Zaduszny, popularnie zwany Dniem Zmarłych po uroczystości Wszystkich Świętych – 1 listopada). Podczas tej przedchrześcijańskiej ceremonii niższe warstwy społeczne wywoływały duchy, aby odkupić ich grzechy i dzięki temu zyskać przychylność zmarłych przodków (czyli dziadów), których uważano za opiekunów w sferze urodzaju i płodności. Guślarz to osoba, która miała takie zadanie.
Dziady obchodzono w nocy w 31 października na 1 listopada.

25.05.2020

Temat: Jak chronić własność intelektualną? Zasady cytowania cudzych tekstów.

Zapoznaj się z nowymi wiadomościami na str. 238 -240 w podręczniku. Możesz skorzystać z lekcji w prezentacji

Nie są to trudne rzeczy, wystarczy tylko dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać.
Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 w zeszycie ćwiczeń z tego tematu.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

22.05.2020

Temat: Mowa zależna i niezależna.

Zapoznaj się z prezentacją. Wykonaj zawarte w niej ćwiczenia – oprócz ćwiczenia III.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

Dziękuje za Twoją pracę.

21.05.2020

Temat: O umiejętnym przekonywaniu, zachęcaniu i perswadowaniu…Rozprawka.
Temat na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z prezentacją.

NIE WYKONUJ zadań, które są w niej zawarte.
Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku strona 224.szczególnie budowę rozprawki (3 schematy), przydatne słownictwo.
Odczytaj przykładową rozprawkę strona 225. Zwrócić uwagę na postawione pytanie (to hipoteza), argumenty i przykłady.
W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 3 ze strony 100-101.
Swoją pracę prześlij messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

20.05.2020

Temat: O umiejętnym przekonywaniu, zachęcaniu i perswadowaniu…Rozprawka.
Temat na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z prezentacją.

NIE WYKONUJ zadań, które są w niej zawarte.
Przeczytaj informacje zawarte w podręczniku strona 224.szczególnie budowę rozprawki (3 schematy), przydatne słownictwo.
Odczytaj przykładową rozprawkę strona 225. Zwrócić uwagę na postawione pytanie (to hipoteza), argumenty i przykłady.
W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 3 ze strony 100-101.
Swoją pracę prześlij messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

19.05.2020

Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz? Bolesław Leśmian „Dusiołek”.

Przeczytaj balladę „Dusiołek”, która znajduje się w podręczniku na stronie 218. Jeśli nie masz podręcznika treść ballady znajduje się w prezentacji.
Zapoznaj się z prezentacją, klikaj na aktywne znaczki (aby je zobaczyć, kliknij w prawym górnym rogu prezentacji na łapkę) i wykonaj zawarte w niej ćwiczenie.

Dziękuję za Twoją pracę.

18.05.2020

Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz? Bolesław Leśmian „Dusiołek”.

Przeczytaj balladę „Dusiołek”, która znajduje się w podręczniku na stronie 218. Jeśli nie masz podręcznika treść ballady znajduje się w prezentacji.
Zapoznaj się z prezentacją, klikaj na aktywne znaczki (aby je zobaczyć, kliknij w prawym górnym rogu prezentacji na łapkę) i wykonaj zawarte w niej ćwiczenie.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

15.05.2020

Temat: Na skrzydłach wyobraźni – L. Staff „Prośba o skrzydła”.
Z internetowego słownika frazeologicznego wypisz znaczenie następujących związków frazeologicznych: dostać się pod czyjeś skrzydła, podciąć komuś skrzydła, rozwinąć skrzydła, urosły komuś skrzydła;
UWAGA – wpisujemy w słowniku słowo SKRZYDŁA http://www.edupedia.pl/result
Przeczytaj sonet L. Staffa „Prośba o skrzydła” z podręcznika s. 217
Zastanów się:
Jaka jest kraina cudów? (na podstawie zwrotki 1)
Co robi podmiot liryczny? (na podstawie zw. 2)
O co prosi podmiot liryczny? ( na podstawie zw. 3 i 4)
Przepisz notatkę do zeszytu:
Wiersz „Prośba o skrzydła”  jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu pewnej zbiorowości, jaką są marzyciele. Opowiada on o miejscu, gdzie spełniają się marzenia, o samych marzeniach, o dążeniu do obranego celu i jego realizacji. Namawia również towarzyszące mu osoby do wiary w powodzenie swoich planów, ich misji. Przypomina też o tym, aby nie zatracić w swojej wędrówce pokory.

Dziękuje za Twoją pracę.

 

14.05.2020

Temat: Tajemnice lochów wyobraźni.

Zapisz temat lekcji w zeszycie.

Dzisiejsza lekcja związana będzie z fragmentem utworu „Zagłada Domu Usherów”. Utwór  napisał Edgar Allan Poe – amerykański pisarz uważany za prekursora noweli detektywistycznej.

Zanim przeczytasz tekst, zastanów się nad odpowiedziami na pytania:
– Czego boją się ludzie?
– Jakie sytuacje, okoliczności wywołują w ludziach strach?
– Czy strach można nazwać wytworem wyobraźni?
Każdy z nas w swoim życiu doświadczył uczucia strachu. Jedni boją się ciemności, inni duchów, jeszcze inni… – pomyśl, czego się boisz.

Przeczytaj fragment utworu– podręcznik str. 214-216.
Pomyśl o tym, co wydarzyło się w domu Usherów. Kim są bohaterowie? Kim jest narrator?
Na pewno zwróciłeś uwagę na to, że w przedstawionym fragmencie przenikają się dwa światy – świat materialny i świat duchowy.
Zwróć uwagę na obraz znajdujący się na stronie 215. Czy w tej scenerii mogłaby rozgrywać się opisywana historia?
Niewątpliwie tak, niczym scena z horroru!

Zainteresowanych odsyłam do lektury całego utworu dostępnego na stronie internetowej:
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/zaglada-domu-usherow.pdf

 

13.05.2020

Temat: Samotność w podróży. „Stepy Akermańskie” Adama Mickiewicza.
Lekcja znajduje się w prezentacji.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

12.05.2020

Temat: Wyobraźnia ludowa – Adam Mickiewicz „Switezianka”.
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

Przypomnij sobie czym charakteryzuje się baśń. Jakie są najważniejsze cechy gatunku?

https://wordwall.net/pl-pl/community/cechy-ba%C5%9Bni-kl-4

Przeczytaj tekst „Świtezianka” – podręcznik str. 208. Możesz go wysłuchać

Zapoznaj się z prezentacją. W prezentacji są zadanie na ocenę do wykonania – NIE musicie tego robić, komiks już robiliśmy 🙂
Wykonaj notatkę do zeszytu zgodnie z poleceniem w prezentacji.
Dziękuje za Twoją pracę.

 

 

11.05.2020

Temat: Wyobraźnia ludowa – Adam Mickiewicz „Switezianka”.
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

Przypomnij sobie czym charakteryzuje się baśń. Jakie są najważniejsze cechy gatunku?
https://wordwall.net/pl-pl/community/cechy-ba%C5%9Bni-kl-4

Przeczytaj tekst „Świtezianka” – podręcznik str. 208. Możesz go wysłuchać https://www.youtube.com/watch?v=eTZM2nnNXTo

Zapoznaj się z prezentacją. W prezentacji są zadanie na ocenę do wykonania – NIE musicie tego robić, komiks już robiliśmy 🙂

Wykonaj notatkę do zeszytu zgodnie z poleceniem w prezentacji.
Dziękuje za Twoją pracę.

 

8.05.2020

Temat: W świecie rzeźby.

⦁ Zapoznaj się z historią rzeźby, które znajdują się na stronie 188 w podręczniku.
⦁ Odpowiedz na pytania:
Kiedy powstawały pierwsze rzeźby? Z czego były wykonane?
Na czym opierały się dzieła antycznych Greków?
Co przedstawiały rzeźby średniowieczne?
Jak nazywa się okres w sztuce XVIII w.?
Jakie tematy podejmowała rzeźba w XIX w.?
Czym charakteryzuje się współczesne rzeźbiarstwo?
⦁ Zapoznaj się z najważniejszymi typami dzieł rzeźbiarskich – podręcznik str. 190.
⦁ Czy w Twojej lub w okolicznej miejscowości znajduje się jakaś rzeźba? Jaki to typ dzieła rzeźbiarskiego? Spróbuj wyszukać jej zdjęcie w Internecie.
Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

 

7.05.2020

Temat: Wypowiedź argumentacyjna.

Zapoznaj się z informacjami na temat wypowiedzi argumentacyjnej w podręczniku na str. 184.

Zapisz notatkę w zeszycie:
Wypowiedź argumentacyjna ma na celu uzasadnienie określonego twierdzenia.

Składa się z :
tezy – stwierdzenie, które wymaga udowodnienia,
argumentów – uzasadniają tezę,
wniosku – podsumowanie argumentów.

Wykonaj zadanie 3 – podręcznik str. 185 oraz zadanie 7 ze str. 186.
Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

6.05.2020

Temat: Opuścić ojczyznę. Władca Pierścienia o dojrzewaniu do odejścia.
Lekcja przewidziana jest na dwa dni.
Proszę, przeczytaj fragment „Drużyna Pierścienia”, który jest umieszczony w podręczniku na str.180 – 182.
Przeczytaj koniecznie kontekst na str.183.
Zapisz, czym jest symbol (zajrzyj na str. 342).
Wykonaj zad.5 i 7 na str. 182 – 183.

 

5.05.2020

Temat: Opuścić ojczyznę. Władca Pierścienia o dojrzewaniu do odejścia.
Lekcja przewidziana jest na dwa dni.
Proszę, przeczytaj fragment „Drużyna Pierścienia”, który jest umieszczony w podręczniku na str.180 – 182.
Przeczytaj koniecznie kontekst na str.183.
Zapisz, czym jest symbol (zajrzyj na str. 342).
Wykonaj zad.5 i 7 na str. 182 – 183.

 

4.05.2020

Temat: Wpływ ojczyzny na nasze życie – T. Różewicz „Oblicze ojczyzny”.

1. Proszę, wyszukaj informacje i zapisz w zeszycie:
1. Kim był Tadeusz Różewicz?
2. Czego dotyczyła jego twórczość, jakie tematy poruszał?

2. Jak rozumiesz sformułowanie mała ojczyzna? Z czym kojarzy ci się to pojęcie?

3. Przeczytaj wiersz Tadeusz Różewicza, który znajdziesz w podręczniku na stronie 174.
Możesz go również wysłuchać:

4. Zapoznaj się z prezentacją.

Oblicze ojczyzny – prezentacja do pobrania

5. Zrób zdjęcie swojej małej ojczyzny i prześlij je Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

30.04.2020

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym.
To, co wczoraj.

29.04.2020

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym.
Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z prezentacją.
https://slideplayer.pl/slide/10840682/

Wykonaj notatkę i ćwiczenie zawarte w prezentacji.

Sprawdź swoją wiedzę.
https://docs.google.com/forms/d/1q1V_5H-GAE57pJE5L4oC4lu0_4PYsV3lMOZoUFjSpPI/edit

Dziękuję za Twoją pracę.

 

28.04.2020

Temat: Zdania złożone podrzędnie i ich rodzaje.
To, co wczoraj.

27.04.2020

Temat: Zdania złożone podrzędnie i ich rodzaje.

Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z filmikiem. Uważnie go wysłuchaj.

Na stronie e-podręczniki odszukaj zagadnienia Typy zdań złożonych podrzędnie.

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone—wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/DdlclGkC1

Jakie rodzaje zdań podrzędnie złożonych poznałeś? Zapisz je w zeszycie.

Postaraj się wykonać ćwiczenie 3 ze strony e-podręczniki (link podany wyżej).

Wykonaj ćwiczenie.

Dziękuję za Twoją pracę.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

23.04.2020

Temat: Zdanie złożone współrzędnie.
Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.

Obejrzyj film, uważnie go wysłuchaj.

W zeszycie zapisz jakie rodzaje zdań współrzędnych poznałeś oraz spójniki, które pozwalają na ich rozpoznawanie.
Wzór:
Zdanie łączne; spójniki: i, oraz , ani, tudzież, zarazem, ani, ni, jak również, (,)

Wykonaj ćwiczenia

Ułóż i zapisz w zeszycie po jednym przykładzie zdania łącznego, rozłącznego, przeciwstawnego i wynikowego.

Swoją prace prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

22.04.2020

Temat: Zdanie pojedyncze, zdanie złożone – bez problemu określone.
To samo co wczoraj.

21.04.2020

Temat: Zdanie pojedyncze, zdanie złożone – bez problemu określone. (2x45minut)

Przypomnij sobie, czym jest orzeczenie.
Zapoznaj się z krótką prezentacją.

Orzeczenie kl. 7 – prezentacja

Zapoznaj się z informacją o zdaniu pojedynczym i złożonym na stronie epodręczniki
https://epodreczniki.pl/a/pojedyncze-czy-zlozone—bez-problemu-okreslone/DuWfDfFIg

Postaraj się wykonać ćwiczenie 1, 2, 3.
Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

 

20.04.2020

Temat: Tęsknota za ojczyzną.

Zapisz w zeszycie różne skojarzenia związane z tęsknotą.

Zastanów się, kiedy zazwyczaj pojawia się to uczucie?

Wysłuchaj wiersza Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II”

https://www.youtube.com/watch?v=ls0AnRFS2Y0

Zapoznaj się z prezentacją.

 

17.04.2020

To samo co wczoraj.

 

16.04.2020

Temat: Walczyć za ojczyznę – „Reduta Ordona”.(2×45 minut)

Lekcja jest przeznaczona na dwie godziny lekcyjne.

Wysłuchaj wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=elFMfJqgVJg

Zapoznaj się z analizą i interpretacją wiersza.

https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI

Wyszukaj informacje dotyczące faktycznego przebiegu wydarzeń, które zainspirowały Adama Mickiewicza do napisania „Reduty Ordona”.

Uporządkuj w kolejności chronologicznej plan wydarzeń.

https://wordwall.net/pl/resource/910566/polski/reduta-ordona-plan-wydarze%c5%84

Uzupełnij notatkę.

https://wordwall.net/pl/resource/911348/polski/reduta-ordona-car-notatka

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

15.04.2020

Temat: Twórca i jego czasy – Adam Mickiewicz.

Zapoznaj się z biografią Adama Mickiewicza zawartą w krótkim filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=J3yTj9Futu0

Odpowiedz całymi zadaniami na pytania:

 1. Kiedy i gdzie urodził się Adam Mickiewicz?
 2. Czym zajął się po ukończeniu szkoły podstawowej?
 3. Co wydarzyło się na trzecim roku studiów?
 4. Za co poeta został aresztowany?
 5. Kiedy opuścił Litwę?
 6. Czy Mickiewicz wziął udział w powstaniu listopadowym?
 7. Kiedy i gdzie umiera poeta?
 8. Gdzie obecnie znajdują się prochy Adama Mickiewicza?

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia ( z moim zdjęciem).

 

8.04.2020

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów.

Zapoznaj się z teorią wyjaśnioną w filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=7HXtB9guo1g

Zapisz w zeszycie wyjaśnienia :

Wyraz podstawowy –

Wyraz pochodny –

Jakie znasz rodzaje formantów? Podaj przykłady.

 

6-7.04.2020

Temat:  Rodzina wyrazów (2×45 minut)

Temat jest na dwie godziny lekcyjne (na dziś i na jutro)

Zapoznaj się z teorią wyjaśnioną w filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs

Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5.

Zrób zdjęcie swojej pracy. Wykonane zadania prześlij Messengerem do Ka Sia.

3.04.2020

Temat: Sprawdzian ze znajomości treści lektury.

Zanim przystąpisz do pracy możesz obejrzeć i wysłuchać streszczenia lektury, które znajduje się na stronie internetowej (link poniżej):

https://www.youtube.com/watch?v=K6QuNBEu7oU&t=2s

Po zapoznaniu się z filmikiem samodzielnie odpowiedz na pytania zawarte w sprawdzianie.

 

2.04.2020

Temat: Świat przedstawiony w lekturze.

https://www.youtube.com/watch?v=K6QuNBEu7oU

Zapoznajcie się z prezentacją.

https://prezi.com/p/kjz8a0kpko39/latarnik/

Proszę w zeszycie zapisać :

Skąd wziął się pomysł na napisanie „Latarnika”?

Czy to całkowicie fikcyjna opowieść?

Czas i miejsce wydarzeń:

Bohaterowie:

Swoją pracę prześlij na adres SOSWj.polski@op.pl lub zrób zdjęcie i wyślij Messengerem do użytkownika  Ka Sia (z moim zdjęciem). Pozdrawiam.

 

31.03-01.04.2020

Temat: „Latarnik” – ekranizacja noweli.

 

30.03.2020

Temat: Twórca i jego czasy – Henryk Sienkiewicz.

https://www.youtube.com/watch?v=WT-00lHhO04

Po zapoznaniu się z filmikiem napisz notatkę, odpowiadając na pytania:

 1. Kiedy i gdzie urodził się Henryk Sienkiewicz?
 2. Jakiego pseudonimu literackiego używał?
 3. Do jakich gazet pisał artykuły?
 4. Kiedy wyjechał do Stanów Zjednoczonych ? Jaka funkcję ta pełnił?
 5. Kiedy wrócił do Polski?
 6. Które powieści przyniosły mu popularność?
 7. W którym roku otrzymał nagrodę Nobla?
 8. Kiedy i gdzie zmarł?

Swoją pracę prześlij na adres SOSWj.polski@op.pllub zrób zdjęcie i wyślij Messengerem do użytkownika  Ka Sia (z moim zdjęciem). Pozdrawiam.

 

26-27.03.2020

Ojczyzna. Opis obrazu.

Zapoznaj się z prezentacją, zadanie z prezentacji wykonaj w zeszycie – dacie radę. Trzymam kciuki J

Wykonaną pracę proszę przesłać do 29.03.2020 na adres SOSWj.polski@op.pl

Pozdrawiam