kl VIII mat

04.06 i 05.06.20 Matematyka kl. VIII – Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem proporcji i procentów.

29.05 i 03.06.20 Matematyka kl VIII – Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych

27.05 i 28.05.20 Matematyka kl VIII – Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych

Ponieważ większość uczniów ma duże zaległości w wykonywaniu lekcji, daję dwa dni – wtorek i środę, na przesłanie ich. Przypominam, że 16.06. macie egzamin z matematyki. Wierzę, że wszyscy nadrobią zaległości i będziemy mogli dalej na bieżąco już pracować, by jak najlepiej przygotować się do egzaminu. Powodzenia, czekam na prace.

21.05 i 22.05.20 Matematyka kl VIII – Wyrażenia algebraiczne w zadaniach tekstowych

19.05 i 20.05.20 Matematyka kl VIII – Działania na pierwiastkach

15.05 i 18.05.20 Matematyka kl VIII – Działania na potęgach – powtórzenie

13.05-i-14.05.20-Matematyka-kl-VIII-Działania-na-ułamkach-zwykłych-i-dziesiętnych

Matematyka – 12.05. Cd. Zadania z zastosowaniem ułamków zwykłych.

Macie dodatkowy dzień na wykonanie zadań z 11.05.

POWODZENIA. 

Przypominam, że w piątek wystawiane będą wstępne oceny – proszę o przesłanie zaległych prac ze wszystkich przedmiotów.

LICZĘ NA WAS !!!!!

11.05.20 Matematyka kl VIII – Zadania z zastosowaniem ułamków zwykłych

08.05.20 Matematyka kl VIII – Ułamki zwykłe – powtórzenie

06.05 i 07.05.20 Matematyka kl VIII – Pole powierzchni pierścienia kołowego

04.05 i 05.05.20 Matematyka kl VIII – Pole wycinka koła

30.04.20 Matematyka kl VIII – Długość łuku okręgu

28.04 i 29.04.20 Matematyka kl VIII – Obliczanie obwodu i pola koła

27.04.20 Matematyka kl VIII – Pole koła

23.04 i 24.04.20 Matematyka kl VIII – Długość okręgu – liczba PI

22.04.20 Matematyka kl VIII – Środek symetrii figur

21.04.20 Matematyka kl VIII – Symetria względem punktu

20.04.20 Matematyka kl VIII – Dwusieczna kąta

17.04.20 Matematyka kl VIII – Symetralna odcinka

16.04.20 Matematyka kl VIII – Figury osiowosymetryczne

15.04.20 Matematyka kl VIII – Symetria względem prostej

08.04.20 Matematyka kl VIII – Arkusz zadań

07.04.20 Matematyka kl VIII – Prawdopodobieństwa

03.04.20 i 06.04.20 Matematyka kl VIII – Wielkości wprost proporcjonalne – zadania

01-02.04.20 Matematyka kl VIII – Proporcje proste – zadania praktyczne

30-31.03.20 Matematyka kl VIII – Pola powierzchni prostokąta i kwadratu – powtórzenie.

26 – 27.03.2020