kl VIII pol

 

25.06.2020

Temat: Uczymy się na błędach.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/najcz%C4%99stsze%20b%C5%82%C4%99dy%20j%C4%99zykowe

24.06.2020

Temat: Skąd jesteś? – o pochodzeniu nazw miejscowych.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/sk%C4%85d%20jeste%C5%9B%3F

23.06.2020

Temat: Co mówią o nas nasze imiona i nazwiska?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/o%20imionach%20i%20nazwiskach

22.06.2020

Temat: Zatrzymać czas…
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/fotografia

19.0 6.2020 – Mateusz Lewandowski

 

10.06.2020

Temat: Trudna sztuka pisania – życiorys i CV.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/%C5%BCyciorys

 

5.06.2020 – Mateusz Lewandowski

3.06.2020

Temat: To, co piękne, nigdy nie przemija…
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/To%2C%20co%20pi%C4%99kne

2.06.2020

Temat: Piękno może mieć różne oblicza.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/R%C3%B3%C5%BCne%20oblicza%20pi%C4%99kna

1.06.2020

Temat: Czy można zachwycić się codziennością?
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Szare%20eminencje%20zachwytu

29.05.2020

Temat: Piękno często bywa ukryte.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Pi%C4%99kno%20cz%C4%99sto%20bywa%20ukryte%20II

29.05.2020 – Mateusz Lewandowski

 

28.05.2020

Temat: Piękno często bywa ukryte.
Lekcja znajduje się w linku.
http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Pi%C4%99kno%20cz%C4%99sto%20bywa%20ukryte

 

27.05.2020

Temat: Życie bez twarzy.

Lekcja znajduje się w linku.

http://linoit.com/users/kaatee-s/canvases/Bez%20twarzy

Daj znać, czy przesyłać tak, czy w dokumencie, tak jak do tej pory.
Pozdrawiam.

 

22.05.2020

Temat: W ogrodzie życia – Jarosław Rynkiewicz „Wiosna w Milanówku”.

Zapoznaj się z interaktywnym zdjęciem. Klikaj na aktywne elementy (kliknij w prawym górnym rogu na łapkę).

Zapisz notatkę do zeszytu ukrytą w prezentacji pod różową kopertą.

Dziękuję za Twoją pracę.

21.05.2020

Temat: Gdy jestem online…O internecie jako przestrzeni , w której funkcjonuje współczesny człowiek.

1. Przeczytaj krótką historię Internetu w podręczniku na str. 246-249 oraz pozostałe informacje do str. 249.
2. Wykonaj zad 6 str. 249
3. Odpowiedz na pytania:
a) kiedy Polska uzyskała dostęp do Internetu?
b) Jaka data uznawana jest za początek Internetu w Polsce?
c) Jaki był pierwszy polski serwer www?
Pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

20.05.2020

Temat: Jak napisać podanie?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z prezentacją. Wykonaj zawarte w niej zadania.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

19.05.2020

Temat: Jak napisać podanie?
Temat przewidziany na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z prezentacją. Wykonaj zawarte w niej zadania.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

Dziękuję za Twoją pracę.

18.05.2020

Temat: Nie warto się buntować – Andrzej Bursa „Nauka chodzenia”.

Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy, czytaj i wykonaj zadania. https://view.genial.ly/5e8257c6aafed90da9c74132/interactive-image-nauka-chodzenia
Zapisz notatkę w zeszycie. Sformułuj ją, odpowiadając na poniższe pytania: –
Utwór Andrzeja Bursy reprezentuję lirykę bezpośrednią. Jest to wiersz biały, co oznacza, że nie posiada rymów. Osoba mówiąca relacjonuje w wierszu swoje zmagania z zachowaniem naturalności i szczerości w codziennym życiu. Choć wkłada wiele sił w pozostanie sobą, w zachowanie twarzy, w prezentowanie „postawy wyprostowanej”, ulega w końcu „życzliwym” i…zaczyna się „czołgać”. W finale podmiot z odważnego buntownika zamienia się w uległego konformistę, podporządkowuje się zasadom i normom obowiązującym w danej grupie społecznej.

 

15.05.2020 – Mateusz Lewandowski

 

15.05.2020

Temat: Pasterz, który żył w zgodzie ze sobą. „Alchemik” Paulo Coelho powieścią o wewnętrznej wolności.

Przeczytaj uważnie fragment utworu „Alchemik”, który znajduje się na stronie 238 w podręczniku.
Następnie zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy, czytaj i wykonaj zadania.

Dziękuję za Twoją pracę.

14.05.2020

Temat: Zrozumieć rodziców, czyli o trudnych wyborach naszych bliskich.

Dzisiaj poznasz historię Alicji.

Zapoznaj się z fragmentem utworu pt. „Pozłacana rybka” – podręcznik str. 235-237, następnie zastanów się nad odpowiedziami do pytań:
Jak zareagowała Alicja na rozwód rodziców?
Od czego zależało nastawienie Alicji do Klaudii? Jak ono się zmieniało?
Porównaj zachowanie Alicji oraz jej mamy wobec ojca i Klaudii? Która, według Ciebie, postępuje właściwie w tej trudnej sytuacji?

Dziękuję za Twoją pracę.

 

13.05.2020

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii.

Zapoznaj się z interaktywnym zdjęciem. Klikaj na aktywne kafelki.

Zapisz notatkę do zeszytu.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

12.05.2020

Temat: Być kimś innym – Sławomir Mrożek „Artysta”.

Zapoznaj się z prezentacją.

Dziękuję za Twoją pracę.

 

11.05.2020

Temat: Odzyskać raj – Anna Kamieńska „Prośba”.

Zastanów się, w jakich sytuacjach człowiek traci radość życia? Kiedy to, co ważne i cenne na co dzień przestaje cieszyć?
Przeczytaj notatkę biograficzną o Annie Kamieńskiej.
Przeczytaj wiersz „Prośba”, który znajdziesz w podręczniku na stronie 197.
Przeczytaj poniżą interpretację wiersza i odpowiedz na pytania.

Wiersz pt. „Prośba” reprezentuje nurt poezji religijnej. Na jego modlitewny charakter wskazuje już sam tytuł –  prośba, obok wyznania wiary, wyznania win i podziękowania, jest jednym z aktów modlitewnych. Ponadto utwór otwiera apostrofę skierowaną do Boga.

Choć wydawać by się mogło, iż podmiot liryczny zwraca się do Najwyższego z prośbą o dokonanie zmian w otaczającym go świecie (przywrócenie rzeczom utraconego blasku, obleczenie morza w dawną wspaniałość, ubranie lasu w rozmaite barwy), w rzeczywistości dotyczy ona ludzkiej psychiki, o czym świadczą kolejne wersy. Zasnuwający oczy popiół staje się symbolem przeszłości i straty, piołun – goryczy i smutku, a deszcz – oczyszczenia.
To błaganie człowieka, który doświadczył ogromnego cierpienia, pogrzebał swoich bliskich i trwa w żalu (biorąc pod uwagę kontekst biograficzny, można wysnuć przypuszczenie, iż to głos ocalałych z piekła II wojny światowej). Obciążony bagażem dramatycznych doświadczeń nie potrafi dostrzec piękna otaczającego go świata. Czas dla niego się zatrzymał, a pamięć nie może uwolnić się od smutnych obrazów przeszłości.

W wierszu próżno szukać zarzutów względem Boga, który przecież kieruje losami świata. Jest za to wiara w możliwość odzyskania radości życia i nadzieja na to, że na gruzach starego świata będzie można zbudować nową cywilizację – cywilizację miłości.
(…)
nasi umarli niechaj śpią w zieleni
niech żal uparty nie wstrzymuje czasu
a żywym niechaj rosną serca od miłości.

Jaki nurt poezji reprezentuje wiersz Anny Kamieńskiej?
Do kogo zwraca się podmiot liryczny?
Co chce zmienić osoba mówiąca w wierszu?

Dziękuję za Twoją pracę.

 

8.05.2020 – Mateusz Lewandowski

8.05.2020

Temat: Idealne społeczeństwo – w przerażającej bajce Georga Orwella.
⦁ Przypomnij sobie informacje o bajce. Jaką funkcje pełniły w nich postacie zwierzęce?

⦁ Przeczytaj tekst „Folwark zwierzęcy” z podręcznika str. 194.
⦁ Zapoznaj się również z informacją zawartą w ramce „Kontekst” na stronie 196.
⦁ Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze strony 196 w podręczniku.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

7.05.2020

Temat: Utopia – w krainie jutra.
Lekcja przewidziana jest na trzy dni.

Zapisz w zeszycie definicję słowa utopia wg Słownika języka polskiego:
utopia
1. «zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»
2. «ideał społeczeństwa szczęśliwego; też: ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa»
3. «gatunek dydaktycznej literatury fantastycznej przedstawiający życie idealnej społeczności»

W podręczniku na stronie 183 znajduje się obraz przedstawiający kadr z filmu „Kraina jutra”.
Przyjrzyj mu się. Zastanów się:
Co przedstawia fotografia?
Co może symbolizować słońce wychylające się zza chmur?
Które elementy widoczne na zdjęciu podkreślają utopijny (nierzeczywisty) charakter miejsca, do którego zmierzają ukazane postacie?
Obejrzyj film pt; „Kraina jutra”.

https://zaq2.pl/video/fddz

Jak Ty wyobrażasz sobie „krainę jutra”? Opisz ją w kilku zdaniach w zeszycie.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.
Dziękuję za Twoją pracę.

6.05.2020

Temat: Utopia – w krainie jutra.
Lekcja przewidziana jest na trzy dni.
Zapisz w zeszycie definicję słowa utopia wg Słownika języka polskiego:
utopia
1. «zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»
2. «ideał społeczeństwa szczęśliwego; też: ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa»
3. «gatunek dydaktycznej literatury fantastycznej przedstawiający życie idealnej społeczności»

W podręczniku na stronie 183 znajduje się obraz przedstawiający kadr z filmu „Kraina jutra”.
Przyjrzyj mu się. Zastanów się:
Co przedstawia fotografia?
Co może symbolizować słońce wychylające się zza chmur?
Które elementy widoczne na zdjęciu podkreślają utopijny (nierzeczywisty) charakter miejsca, do którego zmierzają ukazane postacie?
Obejrzyj film pt; „Kraina jutra”.
https://zaq2.pl/video/fddz
Jak Ty wyobrażasz sobie „krainę jutra”? Opisz ją w kilku zdaniach w zeszycie.

 

5.05.2020

Temat: Utopia – w krainie jutra.
Lekcja przewidziana jest na trzy dni.

Zapisz w zeszycie definicję słowa utopia wg Słownika języka polskiego:
utopia
1. «zamiar niemożliwy do urzeczywistnienia»
2. «ideał społeczeństwa szczęśliwego; też: ideologia postulująca stworzenie takiego społeczeństwa»
3. «gatunek dydaktycznej literatury fantastycznej przedstawiający życie idealnej społeczności»

W podręczniku na stronie 183 znajduje się obraz przedstawiający kadr z filmu „Kraina jutra”.
Przyjrzyj mu się. Zastanów się:
Co przedstawia fotografia?
Co może symbolizować słońce wychylające się zza chmur?
Które elementy widoczne na zdjęciu podkreślają utopijny (nierzeczywisty) charakter miejsca, do którego zmierzają ukazane postacie?
Obejrzyj film pt; „Kraina jutra”.

https://zaq2.pl/video/fddz

Jak Ty wyobrażasz sobie „krainę jutra”? Opisz ją w kilku zdaniach w zeszycie.

 

4.05.2020

Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Zapoznaj się z prezentacją.
Znajdziesz tam zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy oraz ćwiczenia do wykonania.
Miłęj pracy.

Dziękuję za Twoją pracę.

30.04.2020

Temat: Sprawdzian z części zdania:

https://docs.google.com/forms/d/1wAUHEwHhAhE2MMjn7eB3Ps1JswceYPCJookZCov2PKw/edit

 

29.04.2020

Temat: Części zdania – powtórzenie wiadomości.
To, co wczoraj.

28.04.2020

Temat: Części zdania – powtórzenie wiadomości.(2×45 minut).
Zapoznaj się z prezentacją, przypomnij sobie wiadomości o częściach zdania, obejrzyj filmiki, wykonaj zadania zawarte w prezentacji.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

27.04.2020

Temat: Wypowiedzenie – powtórzenie wiadomości i jego części – powtórzenie wiadomości.

Zapoznaj się z prezentacją, przypomnij sobie wiadomości dotyczące wypowiedzenia.

W zeszycie zapisz wiadomości na temat :
Co to jest wypowiedzenie?
Jakie znasz rodzaje wypowiedzeń ze względu na cel wypowiedzi?
Jakie znasz wypowiedzenia ze względu na obecność orzeczenia.
Dziękuję za Twoją pracę.

 

24.04.2020 – Mateusz Lewandowski

 

23.04.2020

Temat: Dzieło filmowe. (2×45 minut).

Temat jest na dwie jednostki lekcyjne.

Zapoznaj się z krótką historią filmu (zdjęcia z podręcznika).

Odpowiedz całym zdaniem na pytania i zapisz je w zeszycie:
Kiedy i gdzie odbył się pierwszy seans filmowy?
Kiedy zaprezentowano pierwszy film dźwiękowy? Jaki nosił tytuł?
Kiedy upowszechnił się film kolorowy?
Jakie tematy poruszało kino powojenne?

Na podstawie informacji o języku filmu (zdjęcie z podręcznika) uzupełnij krzyżówkę. Krzyżówka jest „aktywna”, możesz wpisywać hasła bezpośrednio w dokument).

Zapoznaj się z najpopularniejszymi gatunkami filmowymi (zdjęcie z podręcznika nr 3). Wypisz je do zeszytu.
Najpopularniejsze gatunki filmu:


Swoją pracę wyślij Messengerem do Ka Sia.

 

22.04.2020

Temat: Jak przemawiać?

To co wczoraj

21.04.2020

Temat: Jak przemawiać? – to co w poniedziałek

 

20.04.2020

Temat: Jak przemawiać? (3×45 minut)

Obejrzyj filmik dotyczący formy wypowiedzi, jaka jest przemówienie.

https://www.youtube.com/watch?v=htXYfWOAxlI

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi tego, jak napisać przemówienie:

http://przemowa.pl/jak-napisac-przemowienie/

Poznaj rodzaje przemówień:

http://przemowa.pl/rodzaje-przemowien/

Obejrzyj w Internecie przemówienie Mai Włoszczowskiej pt. „Prosta recepta na wygrywanie”

https://www.youtube.com/watch?v=YTXAT6tTpUA

Zastanów się i odpowiedz sobie na pytania.

Czy cel mowy był czytelny?

Czy język i styl przemówienia były dopasowane do tematu i odbiorców?

Jakich chwytów użyła sportsmenka, żeby przyciągnąć uwagę słuchaczy?

Czy Włoszczowska zastosowała odpowiednią mowę ciała i artykulację, czy utrzymywała kontakt wzrokowy z odbiorcami?

Czy w zakończeniu znalazło się jasne i precyzyjne podsumowanie całości?

Uporządkuj wiadomości , zapoznaj się z prezentacją „Przemówienie klasa 8”. Wykonaj zadanie z prezentacji.

Swoją pracę prześlij Mesengerem do Ka Sia.

 

17.04.2020

Temat:  Życie na emigracji.

Przypomnij sobie co to jest emigracja.

Zastanów się, jakie są najczęstsze przyczyny emigracji.

Przeczytaj wiersz Mariana Hemara „ Piosenka o przychodni lekarskiej w Londynie”.

Narysuj w zeszycie tabelkę. Jedną z nagłówkiem Londyn, drugą z nagłówkiem Lwów.

Na podstawie tekstu umieść w niej informacje o rzeczywistości ukazanej w piosence.

Swoją pracę prześlij Mesengerem do Ka Sia.

17.04.2020 – Mateusz Lewandowski

 

16.04.2020

Temat: Polska moim domem.

Przeczytaj tekst.

Zapoznaj się z wykonaniem utworu LaoChe.

https://www.youtube.com/watch?v=OQq-5XOZv34&list=RDOQq-5XOZv34&start_radio=1

Znajdź w dowolnych źródłach informacje dotyczące Kapitana Ameryki.

Dlaczego ta postać jest tak popularna w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie?

Jaki obraz współczesnego świata został przedstawiony w piosence?

Jakimi cechami powinien odznaczać się tytułowy Kapitan Polska?

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia.

 

15.04.2020

Temat: O współczesnym patriotyzmie.

Przeczytaj tekst , znajdujący się w załączniku.

Sporządź w zeszycie tabelę. Jedną rubrykę zatytułuj „patriotyzm dawniej”, drugą – „patriotyzm dzisiaj”.

Uzupełnij tabelkę na podstawie informacji z tekstu.

Odpowiedz na pytanie:

Dlaczego tradycyjne rozumienie patriotyzmu nie pasuje do współczesności, nie jest dzisiaj aktualne?

Swoją pracę prześlij Messengerem do Ka Sia (z moim zdjęciem).

 

8.04.2020

Temat: Nieodmienne części mowy.

Zapoznaj się z teorią wyjaśnioną w filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=wMvghrTzu18

Sprawdź swoje wiadomości

https://learningapps.org/9691786

https://wordwall.net/pl/resource/1015840/nieodmienne-cz%C4%99%C5%9Bci-mowy

 

6 -7.04.2020

Temat: Odmienne części mowy – powtórzenie.(2×45 minut)

Temat jest na dwie godziny lekcyjne (na dziś i na jutro).

Zapoznaj się z teorią wyjaśnioną w filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=rV4CHbL9tbM

Wykonaj ćwiczenia. Wskaż właściwą odpowiedź:

https://learningapps.org/5007940

https://wordwall.net/pl/resource/900416/odmiana-czasownika-przez-czasy

https://wordwall.net/pl/resource/1228907/przymiotnik

https://wordwall.net/pl/resource/702536/liczebnik

https://wordwall.net/pl/resource/459160/polski/zaimki

https://learningapps.org/4681813

 

3.04.2020 -kl VIII

Temat:Wizja Polski.

Zapoznaj się z fragmentem „Pana Tadeusza”.  Fragment Pana Tadeusza

Odpowiedz na pytania:

Do kogo skierowana jest Inwokacja?

Co jest przedmiotem prośby?

Na podstawie fragmentu opisującego przyjazd Tadeusza do domu wymień wszystkie elementy dworku, które związane są z polskością, patriotycznym charakterem domu Sopliców.

 

3.04.2020 – Mateusz Lewandowski

2.04.2020

Temat: Sprawdzian ze znajomości lektury.

Dla przypomnienie możecie obejrzeć i wysłuchać streszczenia lektury, które znajduje się pod podanym linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=Mm5TNnOOivk

Po zapoznaniu się z filmikiem samodzielnie odpowiedz na pytania zawarte w sprawdzianie.

1.04.2020

Materiał do pobrania

30- 31.03.2020a

 

Temat: Pan Tadeusz – świat przedstawiony w lekturze.

Zapoznaj się z prezentacją.

Swoją pracę prześlij na adres SOSWj.polski@op.pllub zrób zdjęcie i wyślij Messengerem do użytkownika  Ka Sia (z moim zdjęciem). Pozdrawiam.

 

26-27.03.2020

„Pan Tadeusz” – ekranizacja epopei narodowej .

Proszę uczniów klasy VIII, by zapoznali się z ekranizacją „Pana Tadeusz”.

http://filmoteka95.blogspot.com/2014/05/pan-tadeusz-1999.html

Miłego seansu, pozdrawiam