Nasz Patron

herb_maltańskiOd stycznia 2007 roku ośrodek przygotowuje się do przyjęcia zaszczytnego imienia Kawalerów Maltańskich.
Wybór patrona nie jest przypadkowy. Dewiza zakonu ,,Tuitio fidei et obsequium pauperum” – ,,Obrona wiary i służba ubogim” – trafnie oddaje charakter jego działalności, również współcześnie. Ideały humanitaryzmu znakomicie wpisują się w działania wychowawcze ośrodka, który pragnie w tym duchu kształcić kolejne pokolenia swoich wychowanków, dbając o ich właściwy rozwój duchowy i społeczny.
Działalność charytatywno – opiekuńcza oraz chlubna tradycja Zakonu jest w tym zakresie niedoścignionym wzorem i może stanowić fundament programu wychowawczego ośrodka. Poprzez nawiązanie do chlubnej tradycji Zakonu Kawalerów Maltańskich pragniemy stworzyć w ośrodku trwałe i wartościowe podstawy procesu wychowawczego, w którym szacunek dla przeszłości łączyć się będzie z kształceniem postaw etycznych, w duchu humanitaryzmu i tolerancji.
Rada Pedagogiczna, poparła propozycję Dyrekcji, tym bardziej, że od pewnego czasu dojrzewała w społeczności szkolnej idea upamiętniania i wyeksponowania historycznych korzeni i chlubnych tradycji Komandorii Kawalerów Maltańskich.
Ośrodek nawiązał także kontakt z władzami Związku Kawalerów Maltańskich i uzyskał pełną akceptację dla swoich zamierzeń ze strony J.E. Juliusza hr. Ostrowskiego – Prezydenta Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Kontakt ten przerodził sie w stałą i systematyczną współpracę.
Korespondujemy z władzami Związku i otrzymujemy kolejne wydania ,,Biuletynów”, dotyczących historii i współczesnej działalności Zakonu Kawalerów Maltańskich.
W ośrodku, przy współudziale społeczności powstał plan działań wychowawczych i edukacyjnych, mających na celu przygotowanie się do tego wyjątkowo zaszczytnego wydarzenia, jakim będzie nadanie Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu imienia Kawalerów Maltańskich.
Uczniowie sukcesywnie zapoznają się z historią i ideologią Zakonu. Prowadzona jest różnego rodzaju działalność wychowawcza i edukacyjna, uroczystości, imprezy i konkursy, między innymi:

 

  • lekcje wychowawcze poświęcone działalności, ideałom, historii i współczesności Zakonu,
  • uwzględnienie w programie rozwoju ośrodka, programie wychowawczym, planach edukacyjno – wychowawczych, planach pracy zadań związanych z nadaniem ośrodkowi imienia oraz wykształcenie postaw etycznych i promocji wzorca osobowego Kawalera Maltańskiego,
  • konkursy wiedzy na różnych poziomach edukacyjnych o św. Janie Jerozolimskim, historii i działalności Zakonu,
  • konkurs plastyczny, dla wszystkich uczniów, nawiązujący do tematyki rycerskiej,
  • wycieczki uczniów wszystkich klas do miejsc historycznych związanych z działalnością Zakonu,
  • wizyty w Stacji Joannitów połączone z pogadankami na temat historii i obecnej działalności Joannitów,
  • gazetki o tematyce związanej z Zakonem Kawalerów Maltańskich, przygotowane przez Samorząd Szkolny i wszystkie klasy,

 

  • zorganizowanie Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Ośrodków Szkolno – Wychowawczych i przygotowanie prezentacji artystycznej o tematyce rycerskiej.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA OŚRODKOWI – 03 października 2008r.