Oddział rewalidacyjno – wychowawczy

W Specjalnym Ośrodku im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach istnieje Oddział Rewalidacyjno – Wychowawczy.
Oddział ten tworzą uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawność intelektualnej w stopniu głębokim.
Zajęcia organizuje się dla dzieci od 3 do 25 roku życia.
Celem zajęć edukacyjno-terapeutycznych jest przede wszystkim:

 • nauka nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności

Zajęcia prowadzone są w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych, organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).
Nauczyciele/terapeuci w codziennej pracy wykorzystują werbalne i pozawerbalne sposoby porozumiewania się dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
(np. piktogramy, symbole i gesty Makaton, PCS, komunikatory itd.).
W swojej pracy zwracamy uwagę na polisensoryczne (wielozmysłowe) poznawanie świata przez naszych uczniów. Rozwijamy zainteresowanie otoczeniem, uczymy rozumienia zachodzących w nim zjawisk. Dążymy do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

W codziennej pracy wykorzystujemy:

 • Alternatywnei wspomagające metody komunikacji
 • Metody z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Program Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Zabawy paluszkowe i baraszkowanie
 • Metodę integracji sensorycznej
 • Stymulację polisensoryczną według pór roku: Poranny Krąg
 • Elementy Arteterapii
 • Muzykoterapia
 • Metody z zakresu logopedii miedzy innymi:
  – Masaż ustno-twarzowy Castillo Moralesa, masaże wewnątrz jamy ustnej.
  – Ćwiczenia kształtujące umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów

Ponadto uczestnicy biorą udział w możliwie wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych oraz spotkaniach integracyjnych ( wyjazdy na basen, wycieczki szkolne, ogniska itp.)

 

Co zrobiliśmy i co widzieliśmy?

 

Nasz Ośrodek odwiedziły przemiłe zwierzęta
Nauczyliśmy pieska reagować na komendę „STÓJ”

Świnka Pepa?
Zostaliśmy odznaczeni, jesteśmy„przyjaciółmi zwierząt”

 

 

Święto pieczonego ziemniaka
Dziewczyny nam zmarzły

Tu usprawniamy swoje rączki, Szymon nieźle narozrabiał ;D umazał sobie cały nos…ale była zabawa

Tu pieczemy pyszne ciacha … Zielooono mi…Gabrysia próbowała kremu do ciastek
Hallowinowa pychota

orw4

Szymon zdobył złoty medal w Treningu Aktywności Motorycznej
Nasz numer 1!!!

Czekaliśmy na Mikołaja

Odwiedziny w wiosce Św. Mikołaja

Zabawy w suchym basenie
Te i wiele innych atrakcji czeka na dzieci w ciągu roku szkolnego.
Dla nas liczy się przede wszystkim szczery uśmiech dziecka.