Partnerzy

PARTNERZY SCWEW BARTOSZYCE

Zespół SCWEW współpracuje z:
– Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
– Organem Prowadzącym – Powiat Bartoszycki;
– Gminą Miejską Bartoszyce i Gminą Wiejską Bartoszyce;
– Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną w Bartoszycach;
– Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach;
– Biblioteką Pedagogiczną w Bartoszycach;
– Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji w Bartoszycach;
– Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach;