PDP – Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Od 1 września 2007 roku przy Zasadniczej Szkole Zawodowej została otworzona Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Uczniowie w ramach przysposabiania do pracy przygotowywani będą w zawodach:

  • gospodarstwo domowe,
  • stolarstwo,
  • garncarstwo,
  • wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich.

Nauka w oddziałach przysposabiających do pracy trwa 3 lata.