Publikacje

 

PUBLIKACJA  SCWEW BARTOSZYCE

Zespół SCWEW Bartoszyce w VII etapie projektu pracował także nad publikacją pt.”Budowanie lokalnej sieci wsparcia i funkcjonowania placówek w duchu edukacji włączającej- z doświadczeń Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach”, w której opisaliśmy naszą działalność od momentu powstania SCWEW Bartoszyce poprzez rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci/uczniów, dostosowania niezbędne w pracy z dziećmi/uczniami
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych po ewaluację działań i wymianę doświadczeń.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją, naprawdę warto!

Publikacja SCWEW Bartoszyce