Punkt informacyjny

WYNIKI REKRUTACJI

Uczniowie przyjęci do klasy I ZSZ w SOSW w Bartoszycach
w roku szkolnym 2016/2017

 1. Dymarek Piotr –      99 pkt    M
 2. Jankowski Maciej –  58 pkt    H
 3. Kaczmar Katarzyna – 139 pkt   F
 4. Kalata Jan – 83 pkt  M
 5. Klimek Emil – 88 pkt  M
 6. Konieczka Justyna – 96 pkt  H
 7. Kurz Fabian – 93 pkt  M
 8. Winiarska Małgorzata – 124 pkt  H

M – monter,  H – hotelarz,  F – fryzjer

Uczniowie przyjęci do klasy I SPDP w SOSW w Bartoszycach
w roku szkolnym 2016/2017

 1. Bodnar Rafał
 2. Piwnicki Adrian
 3. Piórkowski Aureliusz
 4. Przybylska Dorota
 5. Zajączkowski Mateusz

Uczniowie przyjęci do klasy I gimnazjum w SOSW w Bartoszycach
w roku szkolnym 2016/2017

 1. Bieluch Patryk
 2. Burnat Irmina
 3. Dąbkowski Łukasz
 4. Dymarek Michał
 5. Ignaczewska Weronika
 6. Ziółkowska Nikola

Uczniowie przyjęci do klasy I gimnazjum w zespole edukacyjno – terapeutycznym
w SOSW w Bartoszycach
w roku szkolnym 2016/2017

 1. Cybulska Aleksandra
 2. Grochal Damian
 3. Konieczka Agata
 4. Wojak Magda
 5. Wojtkowski Robert