Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa Nr 6 obejmuje:

  • 1 oddział dla uczniów w normie intelektualnej z autyzmem.

Nauczanie w tej klasie realizowane jest w oparciu o podstawę kształcenia ogólnego, która jest dostosowana do indywidualnych możliwości i uzdolnień każdego ucznia. Proces dydaktyczno – wychowawczy wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia: rewalidację, alternatywne metody komunikacji, logopedię, rehabilitację, masaż leczniczy, integrację sensoryczną i zajęcia z psychologiem. Uczniowie uczestniczą również w cyklicznych, integracyjnych spotkaniach z rówieśnikami z zespołów edukacyjno – terapeutycznych.

  • 3 oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
  • 5 oddziałów dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.