Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa obejmuje:

  • 3 oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim

MURARZE