Trwałość projektu

 

DZIAŁALNOŚĆ SCWEW BARTOSZYCE W RAMACH TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że w dalszym ciągu można otrzymać wsparcie i pomoc od ekspertów i specjalistów z naszego Zespołu, gdyż prowadzimy działalność w okresie trwałości projektu.
Zachęcamy wszystkie placówki oświatowe z całego powiatu do zgłaszania nam swoich potrzeb odnośnie pomocy i wsparcia dla dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych ich rodziców, a także dyrektorów i nauczycieli pracujących z grupą zróżnicowaną.
Przypominamy także o działalności naszej wypożyczalni ze specjalistycznym sprzętem, gdzie można wypożyczyć sprzęt dla potrzebujących dzieci/uczniów.

Wszystkich potrzebujących wsparcia, pomocy, chętnych do współpracy z naszym Zespołem zachęcamy do kontaktu:

scwew@powiat.bartoszyce.pl

 

Kontakt z kadrą SCWEW:

Lider, Pani Monika Dąbkowska
monikadabkowska@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach
zuzannakurach@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl

Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj
katarzynabuhaj@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz
alicjalemiesz@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani  Marta Matelska
martamatelska@soswzdalnie.pl

Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk
sylwiakondraciuk@soswzdalnie.pl

Wypożyczalnia SCWEW Bartoszyce kontakt:

Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz
justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl

Zachęcamy do kontaktu!


Kontynuacja działalności SCWEW Bartoszyce w okresie trwałości Projektu

Okres 01. lipca – 30. września 2023 roku to okres trwałości Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Bartoszycach dbając o utrzymanie trwałości efektów prowadzonego od 01 listopada 2021 do 30 czerwca 2023 roku Projektu, zaprasza Państwa do nawiązania współpracy z naszym Zespołem.
Zapraszamy wszystkie placówki oświatowe z powiatu bartoszyckiego do zgłaszania nam swoich potrzeb odnośnie pomocy i wsparcia dla dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych ich rodziców, a także dyrektorów i nauczycieli pracujących z grupą zróżnicowaną.
W ramach naszych działań planujemy przeprowadzić :
diagnozę w wybranych szkołach/przedszkolach powiatu bartoszyckiego (m.in. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Bartoszycach), konsultacje indywidualne dla dyrektorów,
konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli oraz specjalistów, instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, wypożyczenie sprzętu i pomocy dydaktycznych,promocję edukacji włączającej w środowisku lokalnym
wizyty studyjne w innych SCWEW-ach.

Informujemy, że w dalszym ciągu można otrzymać wsparcie i pomoc od ekspertów i specjalistów z naszego Zespołu.

Zachęcamy do kontaktu:
scwew@powiat.bartoszyce.pl

Kontakt z kadrą SCWEW:
Lider, Pani Monika Dąbkowska , monikadabkowska@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. edukacji włączającej, Pani Zuzanna Kurach , zuzannakurach@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. technologii wspomagających, Pani Justyna Monkiewicz, justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl
Ekspert ds. informacji i ewaluacji, Pani Katarzyna Buhaj , katarzynabuhaj@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Alicja Agata Lemiesz, alicjalemiesz@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Marta Matelska, martamatelska@soswzdalnie.pl
Specjalista, Pani Sylwia Kondraciuk, sylwiakondraciuk@soswzdalnie.pl

Przypominamy także o działalności naszej wypożyczalni ze specjalistycznym sprzętem, gdzie można wypożyczyć sprzęt dla potrzebujących dzieci/uczniów.

Wypożyczalnia SCWEW Bartoszyce czynna jest w poniedziałki, w godzinach 15:00-17:00
Kontakt:
Ekspert ds. technologii wspomagających,
Pani Justyna Monkiewicz, justynamonkiewicz@soswzdalnie.pl

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy i wsparcia, zapraszamy do kontaktu!