Drodzy Rodzice !
Od dnia 26 III do 10 IV 2020r. zajęcia dydaktyczne i wychowawcze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym decyzją dyrektora
za zgoda organu prowadzącego zostały odwołane.

Rodzicom, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, szkoła zapewnia opiekę na świetlicy szkolnej
w godz. od 8.00 do 13.00.

Rodzic, którego dziecko do 8 roku życia nie bierze udziału w zajęciach opiekuńczych ma prawo do zasiłku opiekuńczego na czas zawieszenia zajęć
w placówce.

Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach.