Dyrektor SOSW informuje, że 15 września (wtorek) o godz. 16.00
odbędzie się posiedzenie rady pedagogicznej w celu przedstawienia
Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021,
zaopiniowania zestawu programów i podręczników
oraz dodatkowych dni wolnych ustalonych przez dyrektora.