ZMIANA TERMINU RADY !!!

W związku z naradą dyrektorów, która odbędzie się w dniu 29.08.2022
w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach , czyli w dniu planowanego posiedzenia
Rady Pedagogicznej SOSW, następuje zmiana terminu posiedzenia
Rady Pedagogicznej.

Rada odbędzie się 30.08.2022 o godzinie 10.00 (wtorek) w budynku nr 13
w sali konferencyjnej.

Obecność obowiązkowa.

Alicja Lemiesz