Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informuje,
że od dnia 27 kwietna 2019 r.  zostaje zawieszony strajk w Ośrodku.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zajęcia edukacyjno-wychowawcze
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
odbywać się będą od 6 maja 2019 r.