Komunikacja bez granic

 

Hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca AAC jest komunikacja bez granic. AAC – to skrót z angielskich słów oznaczający alternatywne i wspomagające metody komunikacji. W naszej szkole są uczniowie z zaburzoną komunikacją. By się z nimi porozumieć nauczyciele stosują np. gesty Makaton, symbole, gesty języka migowego.

Niektórzy uczniowie korzystają z komunikacji wyższej technologii – tablety z protezą mowy Mówik. Na zakończenie obchodów w szkole były przeprowadzone aktywne przerwy – Dzień z AAC. Wszyscy chętni do rozmowy mogli poznać sposoby komunikowania się osób niemówiących. Pamiętajcie o tych osobach na co dzień,  gdy będziecie mijać ich na korytarzu.