KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI UCZNIÓW SOSW W BARTOSZYCACH

 

 

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE 01 – 12.02.2021 R.

Informuję, że od 1 lutego 2021 roku w trybie nauki stacjonarnej będą pracować następujące oddziały:

– zety: B, C, K, O, N, A, E

– klasy: I-III, A, D, VI + VII B, VIII

– grupy wychowawcze: II + VI i III i IV.

– uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy zajęcia praktyczne będą realizować zgodnie ze zmodyfikowanym planem zajęć szkolnych (2 razy w tygodniu).

Wychowawcy internatu będą pracować zgodnie z opracowaną na ten okres organizacją wychowania i opieki, zachowując pełny wymiar godzin z godzinami ponadwymiarowymi.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz oddziały ORW i oddział przedszkolny będą pracować w trybie stacjonarnym zgodnie z dotychczasowym szkolnym planem zajęć.

Pozostałe oddziały szkolne będą pracować zdalnie wg. dotychczasowego planu zajęć, na zasadach przyjętych wcześniej, obowiązujących dla zdalnego nauczania.

Proszę wychowawców oddziałów powracających do nauki stacjonarnej na terenie szkoły o uzgodnienie między sobą godzin przerw międzylekcyjnych. Każdy oddział pracuje w swojej klasie za wyjątkiem zajęć rewalidacyjnych, wf i informatyki(nauczyciele wchodzą do pomieszczenia danego oddziału). Wyjścia na przerwy muszą być tak zaplanowane żeby oddziały się mijały.

Na lekcjach i w czasie przerw uczniowie maja obowiązek zasłaniania ust i nosa(wytyczne MZ, GIS i MEN),

Wszystkich wychowawców klas i zet proszę o powiadomienie rodziców o sposobie organizacji nauczania w naszym ośrodku w okresie 01-12 lutego 2021r. Należy powiadomić przewoźników o ewentualnych dowozach.

 

Alicja Agata Lemiesz