Komunikat

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego informuje rodziców o rozpoczęciu z dniem 26.03.2020 r. zdalnego nauczanie dla uczniów naszej placówki.

Prosimy  rodziców o wyrozumiałość i poświęcenie czasu, a przede wszystkim o pomoc dzieciom w nauce.

Po raz pierwszy wszyscy zdalnie  uczymy w związku z tym mogą zdarzyć błędy i opóźnienia. Prosimy o cierpliwość i w razie potrzeby kontakt telefoniczny.

Ośrodek zapewnia konsultacje rodzicom i uczniom z nauczycielami prowadzącymi zajęcia poprzez sekretariat Ośrodka tel. /89/ 762 28 71 w godzinach od 8.00 -13.00 lub z wychowawcą klasy.
W przypadku potrzeby konsultacji rodzica lub ucznia z nauczycielem sekretariat powiadamia nauczyciela, który oddzwoni do rodzica lub ucznia.

Informujemy, że materiały do nauczania z możliwością pobrania będą dostępne na stronie Ośrodka  od godziny 12.00 na dany dzień.

Zdalne nauczania obejmować będzie:

  • Realizację treści określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego realizowanych na poszczególnych przedmiotach
  • Realizację treści w programach nauczania i indywidualnych programach edukacyjno – terapeutycznych uczniów z:

– zespołów edukacyjno – terapeutycznych

– oddziału przedszkolnego

– WWRD

– ORW

Materiały do zdalnego nauczania uczniów klas lekko z poszczególnych przedmiotów dostępne będą na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Zdalne nauczanie.

W przypadku uczniów i uczestników: ZET, ORW, WWRD  i OP  o miejscu zamieszczenia materiałów do pobrania będą informować nauczyciele i specjaliści indywidualnie każdego rodzica.

WAŻNE!!

NAUCZANIE ZDALNE OBOWIĄZUJE KAŻDEGO UCZNIA PONIEWAŻ ZASTĘPUJE ONO KSZTAŁCENIE STACJONARNE W TYM TRUDNYM CZASIE. UCZNIOWIE BEZWZGLĘDNIE POWINNI W NIM UCZESTNICZYĆ