Konkurs plastyczny „Mój przyszły zawód w Unii Europejskiej”

 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Odbyły się dwa konkursy Konkurs plastyczny „Mój przyszły zawód w Unii Europejskiej”. W kategorii uczniów młodszych: l miejsce: Dominik Zyśk kl. Ill, ll miejsce: Michał Winiarski kl. I, lll miejsce: Łukasz Moszczyński kl. Il, Wyróżnienia: Julia Jagiełko kl. V, Mateusz Kania kl. Vll, Michalina Pleskot kl. IV.

W kategorii uczniowie starsi: l miejsce Zbyszek Dymarek Ill SPdP, ll miejsce Beata Gaj Il SPdP, lll miejsce Mateusz Zajaczkowski  Ill SPdP. Wyróżnienie otrzymali: Patryk Żuralski ZET N i Bartek Hnywka lll SPdP. Test wiedzy z doradztwa zawodowego: I miejsce: Patrycja Wójcikowska lll BS, II miejsce: Katarzyna Makarewicz lll BS , Paulina Olszewska ll BS, lll miejsce: Agata Malinowska l BS, Alicja Szczygielska lll BS Serdecznie gratulujemy!!!