Konkursy rozstrzygnięty!!!

 

W piątek 19 października podczas apelu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów z doradztwa zawodowego.
Pierwszy konkurs „Zawód przyszłości”, miał formę plastyczną i skierowany był do uczniów klas I-VI oraz wychowanków ZET. Uczestników podzielono na dwie grupy wiekowe. Pierwsze trzy miejsca zajęli:

Grupa młodsza:

I miejsce – Julia

II miejsce – Ewa Niedzielska

III miejsce – Malwina Pleskot

Grupa starsza

I miejsce – Amanda Zyśk

II miejsce – Ola Cybulska

III miejsce – Magdalena Wojak

Drugi konkurs, był to test wiedzy z doradztwa zawodowego „Spec od rynku pracy”. Dwunastu uczestników w czwartek 18 października przystąpiło do pisania testu składającego się z 8 pytań testowych i jednego pytania problemowego. Najlepsze wyniki osiągnęli:

I miejsce: Radek Rogoziński

II miejsce: Emilia Tuchulska

III miejsce: Klaudia Gołębiewska

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!