Pomagamy :)

 

Zbliżają się święta, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy „ M” pod kierunkiem
p. Renaty Kuzia wykonali prace świąteczne, które przekazali na licytację dla fundacji Spa for Cencer. Fundacja wspiera kobiety po przebytej chorobie nowotworowej w powrocie do codzienności.

 

Jest to Nasz niewielki, ale jak ważny wkład, w walkę o zdrowie i uśmiech innych.