Procedura zapewniania bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w okresie trwania pandemii Covid-19

 

Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Proszę zapoznać się z obowiązującą w placówce od dnia 31 sierpnia 2020 r. – Procedurą zapewniania bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w okresie trwania pandemii Covid-19( dotyczy budynku przy ul. Limanowskiego 9).
Oddzielna procedura 
dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa w grupach wychowawczych.

p.o.dyrektora SOSW
Alicja Lemiesz

 

Procedury do pobrania