Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 


Nowy rok szkolny rozpoczął się w nowych okolicznościach związanych z panująca pandemią.  Ze względów bezpieczeństwa uroczystość odbyła się w dwóch turach: o godzinie 10.00 dla uczniów młodszych, zaś o 11.00 dla klas i zespołów starszych.

W swoim przemówieniu skierowanym przede wszystkim do uczniów pani dyrektor Alicja Lemiesz dużo miejsca poświęciła na obowiązujące w Ośrodku zasady bezpieczeństwa. To, na ile poważnie do tych zasad podejdziemy, zadecyduje, jak długo będziemy mieli otwartą szkołę.

Później przyszedł czas na spotkania w klasach z wychowawcami. Nie sposób było nie zauważyć jak bardzo wszyscy stęsknili się za sobą, za „normalną” nauką, bezpośrednim kontaktem z uczniami i nauczycielami.

Miejmy nadzieją, że ten rok będzie dobry,  zwyczajny i nie zaskoczy nas tak bardzo jak poprzedni.