Smaki Warmińskiej Chaty

 

W dniu 07.03.2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach po raz szósty odbyło się wspólne gotowanie członków Rotary Clubu Bartoszyce i uczniów ZSZ naszego ośrodka. Członkowie Rotary Clubu Bartoszyce pod kierunkiem uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – pracownik pomocniczy obsługi hotelowej i Branżowej Szkoły I Stopnia-zawód kucharz wcielili   się w rolę kucharzy.

W naszej kuchni w tym roku królowały smaki kuchni warmińskiej. Konkurs został przygotowany i poprowadzony pod kierunkiem pani Elżbiety Jóźwickiej –nauczyciela przedmiotów zawodowych SOSW. W konkursie wzięło udział 6 drużyn.
Zespoły składające się z uczniów i członków Clubu Rotary -miały przygotować potrawy takie jak:

Klopse, czyli klopsy królewieckie
Dzyndzałki warmińskie ze skrzeczkami
Farszynki warmińskie
Woszta w piwie
Karmuszka
Plince z pomoćką
Anielskie ruchańce

Najwięcej emocji oczywiście wzbudziły Anielskie ruchańce 😊

Nad przebiegiem konkursu czuwały panie Elżbieta Jóźwicka i pani Alicja Sołodki –nauczycielki przedmiotów zawodowych SOSW.

Uczniowie biorący udział to:

– Małgorzata Winiarska, Agnieszka Raszewska, Patrycja Wójcikowska, Alicja Szczygielska, Paulina Sadlak, Klaudia Gołębiewska, Daria Reszka, Michał Dymarek, Jakub Sadlak.

Po długiej i burzliwej naradzie jury zdecydowało przyznać wszystkim uczestnikom nagrody. Serdeczne podziękowania za pomoc p. Mirosławie Filipowicz, p. Ewie Kowalskiej oraz właścicielowi restauracji ,,Stodoła” panu Ryszardowi Suberlakowi   za wypożyczenie zabytkowego sprzętu kuchennego oraz członkom Rotary Club, którzy przekazali sprzęt w postaci mikserów i blenderów na potrzeby naszych pracowni. Podsumowaniem wspólnego gotowania niech będzie cytat:,,Co masz zjeść dziś, łustaw za jutro. Co masz jutro zrobzić, zdób dziś!”😊

Do zobaczenia za rok na następnych potyczkach kulinarnych