Spotkania z przedstawicielami instytucji rynku pracy dla uczniów i rodziców

 

Podczas tegorocznego Tygodnia Kariery uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego z OHP Magdalenę Jaszak – Wyzwania rynku pracy, czyli jak się dogadać z szefem? oraz doradcę zawodowego z PUP Sylwię Matyjasek – Młode pokolenie na rynku pracy – co o sobie wiemy?

Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, jakie różnice dzielą pokolenia aktywne na rynku pracy, czego wzajemnie mogą się od siebie uczyć i na jakie ustępstwa pójść, aby osiągnąć porozumienie.

19 października, w ramach Tygodnia Kariery doradca zawodowy Marta Matelska zaprosiła do współpracy przedstawicielkę PUP w Bartoszycach, panią Renatę Kołaszewską, która podczas spotkania z rodzicami przybliżyła słuchaczom jakie kompetencje emocjonalno-społeczne poszukiwane są przez pracodawców u przyszłych pracowników. Omówiła także różnice w funkcjonowaniu na rynku pracy pokolenia X,Y,Z. Ponadto psycholog Anna Kornas i pedagog Marta Matelska omówiły rolę rodziny w rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci. Rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z doradcą, pedagogiem i psychologiem.