Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!!

 

W związku z przedłużającym się strajkiem chcielibyśmy poinformować Państwa, że strajk nie ma charakteru politycznego.

Nie jest również skierowany przeciwko Państwu, ani dzieciom. Walczymy o poprawę warunków pracy, o lepszą szkołę dla wszystkich uczniów.

Nie zgadzamy się na:

– łączenie oddziałów klasowych,

– zamykanie dzieci w domach w związku z nauczaniem indywidualnym,

– niedostosowanie podstawy programowej dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

– niedofinansowanie oświaty przez MEN, skutkujące likwidacją stanowisk pracy pracowników niepedagogicznych (pomocy).

Prosimy o zrozumienie i wsparcie. Dobro dzieci MUSI być ważniejsze od kwestii finansowych.

Wiemy, że dzieci tęsknią za szkołą. My również chcielibyśmy powrotu do rzeczywistości i do codziennej pracy.

Nie wierzcie we wszystkie wiadomości, które słyszycie w mediach.

Rozmawiajcie z nauczycielami, wychowawcami.

 

Nauczyciele i administracja

SOSW im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach