UCZNIOWIE KLASY VIII SP, III BS, III SPDP – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Dyrekcja SOSW w Bartoszycach informuje, że w piątek – 26 czerwca, o godz. 10.00, na dziedzińcu przed budynkiem szkoły odbędzie się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas kończących szkołę podstawową, branżową szkołę I stopnia, oraz szkołę przysposabiającą do pracy. Uroczystość zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zasad sanitarnych wynikających z wytycznych Sanepidu, obowiązujących na czas pandemii Covid- 19.

Dyrekcja SOSW