VI Wojewódzki Konkurs z Zakresu Wiedzy o Ruchu Drogowym

 

Dnia 9.04.2018 uczniowie Zbigniew Dymarek, Mateusz Zajączkowski i Piotr Horda pojechali do Nidzicy na VI Wojewódzki Konkurs z zakresu wiedzy o ruchu drogowym. Celem konkursu było rozwijanie i popularyzowanie wśród uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowymw charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem oraz rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.  Uczniowie zajęli  III miejsce.Do konkursu przygotowały Magdalena Łojewska, Alicja Sołodki.