Zajęcia opiekuńczo –wychowawcze i biblioteczne w ramach zdalnego nauczania, wychowania i opieki w SOSW w Bartoszycach

 

Dyrekcja SOSW w Bartoszycach informuje, że od 04.05.2020 rozpoczęło się zdalne nauczanie, wychowanie i opieka w zakresie zajęć świetlicowych, bibliotecznych oraz opiekuńczo – wychowawczych (grupy wychowawcze).

Biblioteka – pełni dyżur na miejscu, w placówce, dla uczniów, rodziców i nauczycieli w każdy wtorek i czwartek w godzinach 08.00 – 14.00 (w tych dniach można osobiście wypożyczyć lub skorzystać z literatury dla dzieci i młodzieży). W pozostałe dni tygodnia materiały dydaktyczne z zakresu zajęć bibliotecznych będą umieszczane na stronie internetowej ośrodka w zakładce Zdalne nauczanie/biblioteka.

Grupy wychowawcze – wychowawcy grup: I, III, IV i V pełnią dyżury pod telefonem oraz poprzez portal społecznościowy „Messenger” w godzinach podanych poniżej (utworzono grupy społecznościowe dla wychowanków).  Wychowawcy są dostępni dla wychowanków  i rodziców w ramach porad i konsultacji, zamieszczają materiały z zakresu pracy opiekuńczo – wychowawczej w ramach programów grup wychowawczych na ww. wymienionym portalu. Wychowawca gr. II pełni dyżur pod telefonem, udzielając wsparcia rodzicom i wychowankom, materiały do pracy opiekuńczo –wychowawczej przesyła w wersji „papierowej” drogą pocztową.

Grafik pracy wychowawców grup:

Grupa I – Małgorzata Łukaszewska
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od  12.00 – 18.00
Grupa II – Katarzyna Klusek
poniedziałek, wtorek, czwartek od 10.00 – 18.00
Grupa III – Izabela Gaj – Dunowska
poniedziałek, wtorek, środa od 12.00 – 20.00
Grupa III – Zbigniew Jabłoński
czwartek, piątek od 12.00 – 20.00
Grupa V – Jolanta Bajno – Choba
poniedziałek, wtorek, piątek od 12.00 – 22.00
Grupa V – Marcin Stankiewicz
Środa, czwartek od 12.00 – 22.00
piątek od 11.00 – 15.00
Grupa VI – Dorota Wysocka
wtorek, środa, czwartek, piątek od 12.00 – 18.00
Grupa VI – Anna Walczyk
poniedziałek od 12.00 – 18.00

Świetlice szkolne – nauczyciele świetlic szkolnych na bieżąco(codziennie) zamieszczają materiały z zakresu pracy opiekuńczo –wychowawczej dla wszystkich chętnych uczniów na stronie internetowej ośrodka w zakładce „świetlica szkolna” z podziałem na świetlicę klas i zet. Mogą z nich korzystać wszyscy uczniowie naszej placówki, szczególnie ci, którzy w okresie poprzedzającym zdalne nauczanie byli zakwalifikowani jako wychowankowie świetlic szkolnych.