„Żyję w rytmie eko”

 

„Żyję w rytmie eko” pod taką nazwa odbył się V Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej w Tczewie. II klasa gimnazjum ( zet M) pod opieką pani R. Kuzia wziął udział w dwóch etapach tego konkursu. W pierwszym etapie młodzież musiała wykonać pracę plastyczną o tematyce ekologicznej: zdrowie, dbanie o środowisko naturalne, który to klasyfikował ich do drugiego etapu konkursu . W dniu 10.04 odbył się w Tczewie II etap konkursu, tym razem był to sprawdzian  z wiedzy teoretycznej. Brało w nim udział 12 drużyn z różnych ośrodków, uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania związane z tematem konkursu , jak również w części praktycznej wykonać samodzielnie przydzielone zadania. Nasz ośrodek zdobył wyróżnienie uczniowie reprezentujący naszą placówkę: Agata Konieczka i Robert Wojtkowski otrzymali nagrody oraz dyplom.