Wypożyczalnia SCWEW

WYPOŻYCZALNIA SCWEW W BARTOSZYCACH

Wypożyczalnia Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Bartoszycach znajduje się na ul. Limanowskiego 13, 11-200 Bartoszyce, na I piętrze w pokoju nr 106

Wypożyczalnia SCWEW w Bartoszycach jest czynna:
Poniedziałek w godzinach 14.00-16.00
Czwartek w godzinach 14.00-16.00

Osobą odpowiedzialną za Wypożyczalnie SCWEW w Bartoszycach jest ekspert ds. technologii wspomagających Pani Justyna Monkiewicz

W razie pilnej potrzeby można kontaktować się z ekspertem ds. technologii wspomagających Panią Justyną Monkiewicz  pod numerem telefonu: 534 228 047


DZIAŁALNOŚĆ WYPOŻYCZALNI SCWEW W BARTOSZYCACH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Działania wypożyczalni skierowane są na wsparcie placówek ogólnodostępnych w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną poprzez dobór i wykorzystanie specjalistycznego sprzętu i/lub pomocy dydaktycznych w procesie nauczania-uczenia się, wychowania i terapii.

Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych w SCWEW stanowić ma zaplecze metodyczne i specjalistyczne dla nauczycieli pracujących w klasach zróżnicowanych.

Adresatami oferowanych usług nie są zatem tylko sami uczniowie, ale również kadra pedagogiczna placówek partnerskich Centrum (SCWEW) oraz pośrednio rodzina ucznia.

Z Wypożyczani, w czasie trwania pilotażu, korzystać mogą placówki partnerskie – objęte wsparciem SCWEW. Usługi Wypożyczalni są nieodpłatne.

W ramach działania Wypożyczalni prowadzimy konsultacje i szkolenia indywidualne i grupowe dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola/szkoły ogólnodostępnej w zakresie podnoszenia kompetencji związanych z działaniami interwencyjnymi.

Wspieramy kadrę kierowniczą m.in. w wypracowywaniu całościowego modelu funkcjonowania przedszkola i szkoły ogólnodostępnej jako organizacji włączającej i uczącej się.

Prowadzimy modelowe zajęcia specjalistyczne i zajęcia/lekcje otwarte w przedszkolu/szkole ogólnodostępnych lub w SCWEW.

Zakres wsparcia udzielanego przez eksperta ds. technologii wspomagającej SCWEW:

– Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych.

– Udostępnianie materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

– Porady i instruktaże w zakresie doboru i obsługi sprzętu specjalistycznego.

Wypożyczalnia SCWEW w Bartoszycach dostępna jest w poniedziałki w godzinach: 16:30-18:30

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
SCWEW BARTOSZYCE

 

Regulamin wypożyczalni – plik do pobrania


WYKORZYSTANIE SPRZĘTU Z WYPOŻYCZALNI SCWEW PODCZAS ZAJĘĆ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. R. TRAUGUTTA W BARTOSZYCACH


WYKORZYSTANIE SPRZĘTU Z WYPOŻYCZALNI SCWEW PODCZAS ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH I ZAJĘĆ Z PSYCHOLOGIEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. BRZECHWY W WOJCIECHACH


 WYKORZYSTANIE SPRZĘTU Z WYPOŻYCZALNI SCWEW W PRZEDSZKOLU GMINNYM NR 1 W BARTOSZYCACH

 


Wykaz sprzętu SCWEW