Zespoły edukacyjno – terapeutyczne

W Ośrodku od kilku lat wzbogacona jest oferta nauczania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego oraz dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością. Uczniowie ci kontynuują naukę w zespołach edukacyjno-terapeutycznych.
Liczebność uczniów w zespołach mieści się w granicach od 4 do 8 osób. Kryterium doboru uczniów do danego zespołu nie jest wiek, ale poziom rozwoju ucznia. Każdy uczeń pracuje według specjalnie dla niego skonstruowanego Indywidualnego Programu Nauczania uzależnionego od możliwości psychofizycznych dziecka. Nauczanie odbywa się w ramach zajęć edukacyjnych:

  • funkcjonowanie w środowisku,
  • plastyka,
  • technika,
  • muzyka,
  • wychowanie fizyczne,
  • religia.

Dużo godzin zajmuje rewalidacja indywidualna(masaż, rehabilitacja ruchowa, gimnastyka korekcyjna, rewalidacja indywidualna, logopedia). Uczniowie w zespołach edukacyjnych otrzymują oceny opisowe z poszczególnych zajęć. Na spotkaniu nauczycieli i specjalistów jest dokonywany opis poziomu rozwoju poszczególnych uczniów. Brak postępów nie podlega oceniani negatywnemu.
Uczniowie w zespołach mają możliwość przedłużenia czasu ukończenia etapów edukacyjnych. Jest on ograniczony wiekiem ucznia. Uczeń może np. uczęszczać do gimnazjum do
23 roku życia.
Zajęcia w zespołach są stale uatrakcyjniane poprzez uczestnictwo w różnorodnych programach finansowanych przez instytucje i organizacje. W ramach tych programów uczniowie uczestniczą w wyjazdach na basen, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych, wyjazdach do stadniny koni. Uczestniczą w formach parateatralnych reprezentując szkołę w konkursach i przeglądach artystycznych.
Od kilku lat zwiększa się liczba zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Pierwszy zespół powstał w 1996 roku.
Zespoły posiadają oznaczenia literowe: A, B, C, D, F, H, K, M, N, O.